1928.

Július 29.

Meghal Vigyázó Ferenc gr., aki vagyonát és annak jövedelmét végrende­letileg az MTA-ra hagyja. Az örökség: 25 ezer hold föld, 4 kastély, 2 bp-i bérház, kb. 1 millió pengő készpénz, 17 ezer kötetes könyv­tár, bútorok, ékszerek.