1928.

Május 14.

A kormány szerződést köt („gyufa­kölcsön”) a Svéd–Amerikai Gyufa Tröszttel 36 millió dollár (190 millió pengő) hos­szú lejáratú kölcsönre, 5,5%-os kamat mellett. — A földbirtokreform során ká­rosult földbirtokosok kártalanítására a kormány bevezeti az állami gyufamonopóliumot, s a gyufagyártást átengedi a svéd–amerikai világtrösztnek.