1927.

Május 27.

A felsőház elfogadja az 1927: XII. tc.-et a polgári iskolákról. A törvény négy évben egységesíti a polgári iskolai képzést, s szabályozza a polgári iskolák szervezetét és tanrendjét. — A felsőház elfogadja az 1927: XIII. tc.-et a külföldi magyar intézetek­ről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. A törvény intézkedik külföldi ma­gyar intézetek, Collegium Hungaricu­mok szervezéséről; szabályozza szervezetüket, működésüket; megszabja a kül­földi ösztöndíjak elnyerésének módját.

Nagy-Britannia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szu-val.