1925.

November 6.

Az Ngy elfogadja az 1925: XLVI. tc.-et a Magyar Tudományos Akadémiáról: fennállásának 100. évfordulója alkalmából tör­vénybe iktatja érdemeit; az állami támo­gatást 300 millió koronára emeli. — Az Ngy elfogadja az 1925: XXXV. tc.-et a pengőről; a pengő aranyértéke: 1 kg finom ötvözetlen arany = 3800 pengő. 1926. november 27.