1925.

Október 23.

Az Ngy elfogadja az 1925: XXXI. tc.-et az Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról. Az intézet a közegészségügy előmozdítá­sa, a fertőző betegségek elleni védekezés irányítása, a közegészségügyi hatóságok támogatása és közreműködés a köz­egészségügyi személyzet, különösen a tisztiorvosi kar megfelelő képzésében.1