1922.

Augusztus 21.

Az Ngy elfogadja az 1922: XIX. tc.-et az Országos Magyar Gyűjteményegyetemről. A Gyűjteményegyetem részei: az Országos Levéltár, a Nemzeti Múzeum, a Szép­művészeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Pázmány Péter Tudo­mányegyetem Könyvtára. Az egyetemt a kultuszmi­niszter fennhatósága alá tartozó önkormányzati tanács igazgatja, amely az intéz­mények képviselőiből és a kultuszmi­niszter által kinevezett megbízottakból áll. 1934. május 1.