1922.

Március 2.

Közzéteszik a 2200/1922. sz. kormányrendeletet a választójog szabályozásáról. Választásra jogosult az a férfi, aki 24. évét betöltötte, 10 éve magyar állampolgár, két éve egy helyben lakik, legalább négy elemit végzett; az a nő, aki 30. évét betöltötte, 10 éve magyar állam­polgár, két éve egy helyben lakik, leg­alább 4 elemit végzett, feleség és leg­alább 3 gyermeke van, vagy saját kerese­téből tartja fenn magát. Nem vonatko­zik a 30 éves korhatár azokra a nőkre, akik főiskolát, egyetemet végeztek. A rendelet Bp és a törvényhatósági jogú városok kivételével visszaállítja a nyílt szavazást.

A belügyminiszter rendeletben szabályozza a népgyűlések engedélyezését. Az első fokú rendőrha­tóság székhelyén az engedélyt 24 órával, egyéb helyeken 48 órával előbb kell kérni.

Az Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt országos gyűlése határozat­ban mondja ki az Egységes Pártba való beolvadását.