1921.

November 26.

Bethlen István gr. miniszterelnök meg­hirdeti a konszolidáció programját. Bethlen szociális békét javasol, és együttműködési készségét fejezi ki mindazokkal, akik hajlandók közremű­ködni az ország újjáépítésében. Egyúttal egysé­ges kormányzópárt megalakítására szó­lítja fel a pártokat.