1921.

Október 31.

Bethlen István gr. miniszterel­nök táviratban utasítja a főispánokat a különítményesekkel szembeni erélyes fellépésre és a kisantant államok elleni agitáció megszüntetésé­re.

A békekonferencia felszólítja a magyar kormányt a Habsburg-ház trónfosztására. november 6.