1. 1) A trianoni döntés értelmében Nyugat-Magyarország egy részét, beleértve Sopront és a környékét is, át kellett adni az osztrákoknak. Ennek időpontját a Nagykövetek Tanácsa 1921. augusztus 29-ére tűzte ki. A magyar kormány ezt megelőzően többször javasolta, hogy a terület hovatartozásának kérdését népszavazás útján rendezzék; ezt Karl Renner osztrák kancellár következetesen visszautasította. — Prónay Pál és Héjjas Iván, miután 1921 januárjában az osztrák nemzetgyűlés törvényt fogadott el, hogy a Mo-ról átkerült területet Burgenland néven önálló tartománnyá szervezi, Rongyos Gárda néven fegyveres csoportot alakított, hogy erővel akadályozzák meg a kérdéses terület átadását.