1921.

Július 2.

A Bp-i Büntető Törvényszék gyorsított tanácsa háromnapi tárgyalás után ítéletet hirdet az április végén kommunista szervezkedésért letartózta­tottak perében. A két fővádlott, Andics Erzsébet és Berei Andor 15 évi, Polónyi Ferenc, Szár­szó Lajos, Ferencz József 12 évi, Tatár Ferenc, Horvát Imre és Fehérvári Miklós 10 évi bör­tönbüntetést kap. Négy vádlott ügyét átteszik a rendes bírósághoz.