1921.

Június 2.

Az Ngy elfogadja az 1921: XXX. tc.-et az iskolázási kötelezettségről. Minden 6. életévét betöltött gyermek 9 éven át iskolaköteles: 6 éven át elemi népiskolai, 3 éven át népiskolai továbbképző oktatásban kell részt vennie. A tanköteles számára vasárnap és ünnepnap köte­lező az istentisz­telet látogatása.