1921.

Március 16.

Az Ngy elfogadja az 1921: III. tc.-et az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről. A törvény szerint három évi fegyháztól a halálbüntetésig sújtható, aki „az állam megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, vagy vezet”; továbbá azok, akik ilyen szervezkedésről tudomást szereznek, de nem jelentik. — A törvény illegalitásba kényszeríti a kommunista mozgalmat.