1921.

Február 22.

Alakuló ülést tart az Ngy külügyi bizott­sága. Elnök: Andrássy Gyula gr.

A kormánypártból kilépett kisgazda képviselők egy része új pártot alakít Független Kisgazda-, Föld­műves- és Polgári Párt néven. Elnök: Rassay Károly.