1921.

Február 15.

Gratz Gusztáv külügyminiszter vezetésével kormányküldöttség érkezik Bécsbe, hogy Nyugat-Mo kérdéséről tárgyaljon az osztrák kormánnyal.

Közgyűlést tart a Magyar Írók Szövetségének. A lemondott Szabó Dezső helyett Milotay Istvánt választják elnökké.

Az e napon tartott nép­számlálás adatai szerint a Csehszlová­kiában élő magyarok száma 754 774.