1921.

január 31.

A szabad királyválasztók Nagyatádi Szabó István elnökletével tanácskozást tartanak Bp-en. A határozati javas­lat szerint a szabad királyválasztást törvény­hozási alapon kívánják megvalósítani.

Az e napon tartott népszámlálás szerint a Jugoszláviában élő magyarok száma 467 658.