1920.

December 28.

A Bp-i Büntető Tör­vényszék gyorsított tanácsa ítéletet hir­det a v. népbiztosok perében. Ágoston Pétert, Bokányi Dezsőt, Haubrich Józsefet és Vántus Károlyt ha­lálra, Bajáki Ferencet, Dovcsák Antalt, Kelen Józsefet, Kalmár Henriket, Sza­bados Sándort, Nyisztor Györgyöt élet­fogytiglani fegyházra ítélik. 1922. augusztus 8.