1920.

November 12.

Olaszország és Jugoszlávia szerződést köt Rapallóban. A megállapodás lezárja a két ország közötti határvitákat. Olasz­ország elismeri Jugoszlávia fennhatósá­gát Dalmácia felett, Jugoszlávia az olasz fennhatóságot Isztriában; Fiume sza­bad város lesz. A felek kötelezettséget vállalnak az Ausztriával és Mo-gal kötött békeszerződések megtartására. Ellenzik a Habsburg-restaurációt, és vállalják, hogy értesítik egy­mást, ha biztonságukat Ausztria vagy Mo fenyegetné. 1924. szeptember 17.