1920.

Július 19.

Megalakul Teleki Pál gr. minisz­terelnök kormánya. Miniszterek: bel­ügy Ferdinandy Gyula; földművelés­ügy Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter (augusztus 15.); honvédelem Sréter Ist­ván; igazságügy Tomcsányi Vilmos Pál; közélelmezés Nagyatádi Szabó István (augusztus 15.); külügy Teleki Pál gr. miniszterelnök (szeptem­ber 22.); népjólét és munkaügy Benárd Ágost; pénzügy Korányi Frigyes br.; vallás- és közoktatásügy Haller István; tárca nélküli kisgazda miniszter Sokorópátkai Sza­bó István; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere Bleyer Jakab.