1920.

Június 4.

A versailles-i Kis-Trianon palotában aláírják a Mo-gal kö­tött békeszerződést. Törvényesíti Nyu­gat-Mo, a Felvidék, Erdély, a Délvidék és Horvátország elszakítását. az ország haderejének létszámát 35 ezer főre korlátozza, megtiltja az általános hadkötelezettséget, korlátozza a fegy­vergyártást; kötelezi Moot az általa okozott háborús károk megtéríté­sére, később megállapítandó jóvátétel formájában; a nemzetközi kereskede­lemben a legnagyobb kedvezmény elvét köteles biztosítani a győztes hatalmak­nak; a békeszerződés pontjainak betar­tását az e célból Mo-ra kül­dött katonai ellenőrző bizottság végzi. — Mo területe, Horvátorszá­got nem számítva, 283 ezer km²-ről 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökken; a Statisztikai Hivatal adatai szerint Ausztriához kerül 4 ezer km², 292 ezer lakos, közte 26 ezer magyar; Csehszlovákiához kerül 63 ezer km², 3,5 millió lakos, közte 1 millió 72 ezer magyar; Jugoszláviához kerül, Horvátországot nem számítva, de Fiu­mét igen, 21 ezer km², 1,6 millió lakos, közte 465 ezer magyar; Romániához kerül 102 ezer km², 3,5 millió lakos, közte 1 664 000 magyar. — Az aláírás percében a békeszerződés elleni tiltakozásul az országban megkondulnak a ha­rangok. A közlekedés 10 percre leáll, bezárják az üzleteket, az iskolákat, az egye­temet; a Területvédő Liga tüntetést szervez.