1919.

November 5.

Sir George Clerk pártközi megbeszélést hív össze. A tanácskozásom megegyezés születik, hogy Horthy Miklós bevonul Bp-re (november 16.). Horthy ígéretet tesz, hogy nem léte­sít katonai diktatúrát, a hadsereg pedig alá­rendeli magát az antantmegbízott köz­vetítésével megalakuló kormánynak.