1919.

Szeptember 10.

Az antanthatalmak megkö­tik a békét Ausztriával a Párizs melletti Saint Germain-ben. A szerződés Ausztriát önálló államként ismeri el és megtiltja egyesü­lését Németországgal; az ország harmincezer főnyi hivatásos hadsereget tarthat fenn. Dél-Tirol a Bren­ner-hágóig, Görz, Trieszt és Isztria Olasz­országhoz kerül. Ausztria megkapja Nyugat-Mo-ot. 1920. június 4.

Az antant­hatalmak a nemzeti kisebbségek védel­mét biztosító szerződést kötnek Cseh­szlovákiával a Párizs környéki Saint­ Germain-en-Laye-ben.