1919.

Augusztus 24.

Újjáalakul a MSZDP. Működése alap­jául a párt az 1903-as programot és szervezeti szabályzatot fogadja el, szembefordul a proletárdiktatúra eszméjével és bejelenti csatlakozását a II. Inter-nacionáléhoz. A párt vezetői: Peyer Károly és Peidl Gyula.