1919.

Augusztus 19.

A szegedi ellenkormány lemond a Friedrich-kormány javára.

Közzéte­szik a miniszterelnök rendeletét a Tanácsköztársaság funkcionáriusai, kato­nái és szim-patizánsai elleni bűnvádi eljá­rás jogi alapjairól és formáiról. Elren­delik a gyorsított eljárással tárgyaló tör­vényszéki tanácsok felállítását.