1919.

Augusztus 15.

Horthy Miklós fővezér, Friedrich István megbízott miniszterel­nök jelenlétében, hivatali esküt tesz (Habsburg) József főherceg kormányzó kezébe. Ezzel hivatalosan is átveszi valamennyi fegyveres erő fölött a fő­parancsnokságot.

Megalakul Friedrich István végleges kormánya. Miniszterek: belügy Perényi Zsigmond br.; külügy Lovászy Márton; igazságügy Baloghy György; földművelésügy Nagyatádi Szabó István; hadügy Schnetzer Ferenc; keres­kedelemügy Friedrich István miniszter­elnök (augusztus 17.); a köz-élelmezésügyi tárca ideiglenes veze­tője Térfi Béla államtitkár (augusztus 17.); nép­egészségügy Csilléry András; pénzügy Grünn János; vallás- és közoktatásügy Huszár Károly; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere Bleyer Jakab; tárca nélküli kisgazda miniszter Mayer János.

A Friedrich-kormány elfogatóparancsot ad ki az FKt valamennyi volt népbiztosa ellen. Az elfogatóparancsot kiadatási kérelemmel együtt megküldik Ausztriá­nak.