1919.

Június 29.

Az FKt utasítja a Vörös Hadse­reg főparancsnokságát a Felvidéknek a Clemenceau-jegyzékben megszabott vona­lig történő kiürítésére. — Lemond Stromfeld Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. július 3.

A Szövetséges Központi Intézőbizottság népbiztoshelyetteseket nevez ki az ügyek vitelére. Külügyi Alpári Gyula és Bolgár Elek; belügyi Rónai Zoltán; hadügyi Mausz Rezső és Horovitz Jenő; közoktatásügyi Lukács György.

Németország aláírja a versailles-i békeszerződést.