1919.

Június 18.

Kun Béla külügyi népbiztos távirati választ ad Georges Clemenceau június 13-án kelt jegyzékre. Kun megerősíti: a Tanácsköztársaság nem áll a területi integritás alapján, de a jegyzékben megállapított határok képte­lenek. A hadműveleteket beszüntették, de a kiürítés módozataira közvetlen tárgyalást kér a csehszlovák és a román hadsereg megbízottaival.

A Duna menti és Kalocsa környéki falvak lakos­sága tiltakozik a sorozások és a rekvirá­lások ellen. Ellenforradalmi fölkelés tör ki. A direktóriumokat lemondatják vagy eltávolítják, a helyi vörös őrségek átállnak vagy elmenekülnek.