1919.

Június 13.

Újabb Clemenceau-jegyzék érketik az FKt-hoz. A francia miniszterelnök meg­jelöli Mo új határait, amelyek északon és keleten megegyeznek a ké­sőbbi trianoni békében meghúzott ha­tárral. Felszólítja a FKt-t, hogy csapatait azon­nal vonja vissza a jegyzékben kijelölt határvonal mögé, s ennek megtörténtét legkésőbb június 19-éig jelentse a békekonferenciának. Clemenceau ígéretet tesz, hogy ennek megtörténte után a román csapatokat kivonják a Tiszántúlról.

A Vörös Hadsereg kiüríti Zólyomot.