1919.

Május 19.

A csehszlovák csapatok elfoglal­ják Kisterenyét (Nógrád vm.).

Közzéteszik az FKt rendeletét a Népgazda­sági Tanács felállításáról, illetőleg az ellenforradalmi cselekményt elkövetők vagyonának elkobzásáról.

­A Pénzügyi Népbiztosság új 5 koronás bankjegyet hoz forgalomba váltópénz­ként.