1919.

Május 8.

A csehszlovák megszállás alatt Ungváron összeült eperjesi, ungi és huszti ruszin tanácsok kimondják a Csehszlovákiához való csatlakozást.

Közzéteszik az FKt rendeletét arról, hogy a katonai szolgálatot teljesítő proletárok zsoldjuk mellett teljes fizetésüket is megkapják.

A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli a politechnikai oktatás bevezetését.