1919.

Május 5.

Kun Béla külügyi népbiztos Ko­máromban Vavro Srobárral, Szlovákia teljhatalmú miniszterével tárgyal a fegyverszünetről. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak.

Aradon Károlyi Gyula gr. miniszterelnökségével ellenforradalmi kormány alakul. Miniszterek: külügy Bornemisza Gyula br.; belügy Bartha Ábel; pénzügy Solymosy Lajos br.; kereskedelemügy Varjasy Lajos; közlekedésügy Fülöp Béla; földművelésügy Kintzig János; vallás- és közoktatásügy Barabás Béla; igazságügy Pálmay Lajos; hadügy Szabó Zoltán; népjólét Bársony Ele­mér; közélelmezés Pálosy Dénes; nem­zetiség Hemmen János.