1919.

Május 2.

Böhm Vilmos, a Keleti Hadsereg parancsnoka parancsot ad a csapatoknak a harc beszüntetésére. — Az FKt utasítja a Keleti Hadsereg parancsnokát a harc folytatására. — Szántó Béla hadügyi népbiztos elrendeli a Tisza-vonal megerősítését.

A csehszlovák csapatok bevonulnak Miskolcra. május 5. — A Vörös Hadsereg visszaveszi a román csapatoktól Abonyt. május 3.

A Bp-i Munkástanács, majd az FKt határozatot hoz a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről a proletárdiktatúra védelmére.

Magyar és osztrák fehérgárdisták kirabolják a Tanácsköztársaság bécsi követségét, és a követség három tagját elhurcolják.