1919.

Április 21.

A román hadsereg a Huszt–SzatmárnémetiNagykárolyNagyvárad–NagyszalontaArad vonalról újabb támadást indít. április 22. — A Hadügyi Népbiztosság egységes vezetés alá helye­zi a keleti frontot. Főparancsnok Böhm Vilmos; az arcvonal mögötti területek teljhatalmú biztosa Szamuely Tibor.

­A Közoktatásügyi Népbiztosság elren­deli az egyházi vagyont felszámoló bi­zottságok felállítását.