1919.

Április 19.

A román csapa­tok elfoglalják Szatmárnémetit. április 20.

A Hadügyi Népbiztosság Strom­feld Aurélt kinevezi a Keleti Hadsereg vezérkari főnökévé.

Az FKt az ellen­forradalom megakadályozására a va­gyonos polgárság soraiból túszok szedé­sét rendeli el. 489 embert, köztük ismert személyeket szállítanak a Gyűjtőfogház­ba. — Május végén az FKt rendeletére szabadon engedik őket.

­A bp-i Munkás- és Katonatanács kimondja a proletariátus mozgósítását. Elhatározza, hogy az FKt, a Munkástanács, valamint az összmun­kásság fele harcba vonul.

A Szociális Termelés Népbiztossága elrendeli az ipari termelés ügyeinek központosítását, ipari kísérleti állomás létesítését és kül­kereskedelmi hivatal felállítását.

A Szocializálási Népbiztosság elrendeli a bp-i üzletek összevonását. A fő­városban mindössze 300-400 üzlet mű­ködhet.

A Belügyi Népbiztosság elrendeli az egyház és az állam különvá­lasztását.