1919.

Április 17.

A román hadsereg előnyomul a Szamos és a Maros között. A székely hadosztály észak felé hátrál. április 18.

Az FKt közzéte­szi rendeletét a gyógyfür­dők, gyógyforrások, ásvány- és gyógy­vízfeldolgozó üzemek, gyógyintézetek és üdülőhelyi szállodák köztulajdonba vételéről.