1919.

Február 26.

A párizsi békekonferencián, a francia vezérkar javaslatára, a külügymi­niszterek tanácsa határo-zatot hoz a ma­gyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. március 17. Ennek értelmében a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagyká­roly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni, és tíz nap alatt befejezni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Az Mt határozatot hoz a nemzet­gyűlési választások április elejére történő kiírásáról. március 17.