1919.

január 11.

Károlyi Mihály gr. miniszterelnök a Nemzeti Tanács ülésén bejelenti lemondását. A Nemzeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnöki minőségben ideigle­nes államfői hatáskörrel ruházza fel. Károlyi megtartja a külügyek irányítá­sát; a minisztertanácsi üléseken joga van elnökölni. A kormány néptörvényeket csak a köztársasági elnök hozzájárulásá­val adhat ki. — A köztársasági elnök Berinkey Dénes igazságügy-miniszternek ad megbízatást a miniszterelnöki teen­dők ideiglenes ellátására.

Berlinben leverik a Spartacus-felkelést.