1918.

December 30.

A balkáni francia hadsereg csapatai bevonulnak Szegedre, és a Bánátban kordont vonnak a román és a jugoszláv hadsereg közé.

A Magyar Népköztársaság kormánya Fes­tetics Sándor gr.-ot hadügyminiszterré, Szabó Oreszt kormánybiztost a ruszin ügyek miniszterévé nevezi ki.