1918.

December 26.

A csehszlovák hadsereg bevo­nul Eperjesre. december 29.

Bukarestben közzéte­szik I. Ferdinánd román király dekrétu­mát, amely kimondja Erdély és Románia egyesítését.

Az MSZDP Zemplén megyei pártgyűlése és a megye munkás-, paraszt- és katonatanácsainak gyűlése, továbbá a salgótarjáni munkásság csatlakozik a KMP-hez. — Bp-en megalakul a KMP ro­mán csoportja; elnök Henrik Kagan.