1918.

November 20.

A Román Nemzeti Tanács kiált­ványa állást foglal Mo ro­mánlakta területeinek Nagy-Romániá­hoz való csatlakozása mellett. Az igé­nyelt terület: Erdély, a Bánát, Arad, Bihar, Szatmár és Szilágy megye, vala­mint Békés, Csanád és Ugocsa megye részei.