1918.

November 16.

Kihirdetik a Magyar Nemzeti Tanács néphatározatát, amelynek értelmében Magyarország „független és önálló népköztársaság”. Az alkotmányozó nemzetgyűlés összehí­vásáig az állami főhatalmat a népkor­mány gyakorolja (Károlyi Mihály miniszterelnök vezetésével), a Magyar Nemzeti Tanács intéző bizottságának támogatá­sával. A határozat felhívja a népkormányt, hogy sürgős eljárásban alkos­son néptörvényeket az általá­nos választójog, a sajtószabadság, a népi esküdtbíráskodás, az egyesülési és gyü­lekezési szabadság, valamint a földosztás megvalósítására.