Tőkéczki László

1951 szeptember 23-án születtem Szikszón (Abauj megye). Miskolcon érettségiztem, majd a debreceni /1970-1972/ és a budapesti /1972-75/ bölcsészkaron történelem-német szakos tanári oklevelet szereztem. 1975 és 1978 között a kispesti Landler Gimnáziumban tanítottam. 1978-ban kerültem az Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjához. 1981-ben a csoport átkerült az ELTE keretébe. 1985-től az ELTE pedagógiai tanszékén neveléstörténetet tanítottam. 1989 óta az ELTE Művelődéstörténeti tanszékének vagyok a docense. Német felsőfoku és angol középfoku nyelvvizsgám van.

Egyetemi szakdolgozatomat a Társadalmi Lexikonról írtam. Kandidátusi értekezésemet a Bethlen-kormány közoktatáspolitikájáról készítettem. 1978-ban kerültem a magyar sajtó történetét feldolgozó munkacsoporthoz, a – sajnos – soha meg nem jelent 3. kötethez én dolgoztam fel a Pester Lloyd, a Budapesti Hírlap, a Magyar Figyelő, Az Est, Az Ujság, a Magyar Társadalomtudományi Szemle, a Budapesti Napló, a Budapesti Szemle című, nagyrészt liberálkonzervativ sajtótermékeket. Tanulmányaim jelentek meg a Történelmi Szemle, Valóság, Confessio, Protestáns Szemle, Századvég Kortárs című lapokban és máshol. Az utóbbi években rendszeresen írok publicisztikát a Magyar Nemzetben, ritkán az Uj/Napi Magyarországban.

Kismonográfiát írtam Prohászka Lajosról /1987/, szöveggyűjteményem jelent meg a magyar liberalizmusról /1993/, a K. Adenauer Alapítvány egy vegyes, tanulmányokat és publicisztikát tartalmazó kötetemet jelentette meg (Polgári múlt – polgári jelen? címmel). Történelmi arcképek címmel megjelent ötven jelentős politikus és közéleti emberről szóló kötetem. Megjelent a Kairosz Kiadónál Történelem, eszmék, politika című tanulmánykötetem. A múltból örökölt ország (Századvég) és Kell-e az államot lerombolni című köteteimben publicisztikáim kerültek kiadásra. Több kötetben társszerkesztő vagyok (ezek közül néhány tanulmány megjelent idegen nyelveken is.)Szerkesztője illetve társszerkesztője, valamint társszerzője vagyok az Egyháztörténet című tankönyvnek, amelyet a református középiskolásoknak és tanáraiknak írtunk.

1991 óta dolgozom a Hitel szerkesztőjeként, 1994-ben neveztek ki a Valóság főszerkesztőjének s társadalmi munkában részt veszek a Protestáns Szemle szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja voltam, s ott a történelmi egyházakat is képviseltem. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke vagyok és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjének választottak A TIT alelnöke vagyok. Évek óta évente kb. 100 előadást tartok itthon és a kisebbségi magyarság körében, tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre.

1918–2000