Schmidt Mária

Foglalkozás

Szellemi szabadfoglalkozású: 1978-1996

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet
Egyetemi adjunktus: 1996-2000
Egyetemi docens: 2000-

Kutatási terület:
A magyar zsidóság története 1918-tól
Magyarország története a diktatúrák alatt
Diktatúrák a XX. században

A miniszterelnök főtanácsadója: 1998-2002
XX. Század Intézet, főigazgató: 1999-
XXI. Század Intézet, főigazgató: 2000-
Terror Háza Múzeum, főigazgató: 2002-

Képzettség

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Történelem-német szakos tanári diploma (1978)

Bölcsészdoktori disszertáció az Osztrák-Magyar Monarchia történetéből (1985)

PhD fokozat történelemből (1999)

˝habilitált doktor˝ cím megszerzése történelemtudományok tudományágban (2005)

Nyelvismeret

Német – felsőfok
Angol – felsőfok

Ösztöndíjak

Osztrák állami ösztöndíj a bécsi egyetem Kelet-Európai Intézetében (1980, 4 hónap)

Három éves kutatási ösztöndíj a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól
Témavezető: Dr. Ránki György (1985-1988)

Kutatási ösztöndíj az Oxfordi Egyetem St. Anne és St. Anthony Kollégiumok közép-kelet-európai modern zsidó történelemmel foglalkozó intézetében (1986 május)

Kutatási ösztöndíj a Jeruzsálemi Yad Vashem magyar holokauszttal kapcsolatos anyagának tanulmányozására (1987 október-november)

Egy éves kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához, Bloomingon, Indiana, USA (1988-1989)

Fél éves kutatási ösztöndíj a Tel-Avivi Egyetem 1945 utáni összehasonlító történelemmel foglalkozó munkacsoportjánál (1989-1990)

Egy éves kutatási ösztöndíj a Humboldt Alapítványtól a berlini Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetéhez (1990-1991)

Három hónapos kutatási ösztöndíj a Hoover Intézetben, Stanford University, California (1994)

Vendégtanári állás az innsbrucki egyetemen ˝Magyarország a 20. században˝ címmel (1995)

Előadások

Előadássorozat a magyar zsidóság történetéről az Európai Zsidó Diákok Wengeni Nyári Egyetemén (Svájc, 1986)

Előadás a 19. és 20. század német történelmének bemutatásáról a magyar tankönyvekben
(Braunschweig, 1986)

Előadások a Jeruzsálemi Héber Egyetemen és Tel-Avivi Bar Ilan Egyetemen a magyar zsidóság modernkori történetéről (1987)

Előadás a magyar zsidóságról a Bécsi Kissebségi Konferencián (1987)

Előadás a magyar holokausztról az oxfordi ˝Remembering for the future˝ konferencián
(Oxford, 1988)

A magyar zsidóság a második világháború idején címmel előadás Nyugat-Berlinben (1988 április)

Előadás a magyar zsidóság 1945 utáni történetének néhány problémájáról a MacMaster Egyetemen (Hamilton, Canada 1989)

Előadás a magyar zsidóság különutas fejlődéséről a New York Egyetemen és a Cincinatti Egyetemen (New York, Cincinatti, USA 1989)

Előadás Magyarország második világháborús szerepéről a II. világháború kitörése alkalmából rendezett nemzetközi történészkonferencián (Berlin, 1989 augusztus)

Előadássorozat a Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezett nemzetközi posztdoktorális szemináriumon (1990)

Előadás a nemzetállamok és az európai integráció kérdéséről (Berlin, 1993 január)

Előadás a New York Egyetemen a XX. századi magyar történelem egyes kérdéseiről Behind the Scenes of the Show Trials of Central-Eastern Europe címmel (New York, 1993 október)

Előadás A Magyar Államvédelmi Hatóság és a titkosszolgálatok szerepéről az elmúlt negyven évben címmel a Demokrácia a kommunizmus után című konferencián (Szófia, 1993 november)

Előadás a Stanfordi Egyetem Hoover Intézetében a Rajk per amerikai vonatkozásairól (Stanford, 1994 július)

A civilkurázsi elsorvasztása címmel előadás a Holocaust 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson (Budapest, 1994)

Előadás az osztrák történésznapokon a magyarországi népbíráskodás történetéből (Linz, 1995 május)

Előadás a Bárdossy perről Az első kirakatper címmel az Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában című nemzetközi történészkonferencián (Bécs, 1995. november 2-5.)

Előadás az osztrák történésznapokon Mi marad a szocialista történetírásból? címmel
(Bécs, 1997 május)

A Fesztivál a Határon rendezvény keretében előadás A puha diktatúra kiépülése címmel (Kőszeg, 1999. szeptember 3.)

Előadás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián Holokausztok a XX. században címmel (1999. november 11.)

Megnyitó beszéd a Magyar kényszermunkások és politikai foglyok a Szovjetunióban a II. világháború után című tudományos ülésen (2000. január 27.)

Ellopott történelem címmel előadás az Utak és tévutak című konferencián (2000. február 16-19.)

Tőkéczki László: Tisza István című könyvének bemutatóján a XX. Század Intézetben Schmidt Mária, Závodszky Géza és Bogárdi-Szabó István beszélgetett a szerzővel Tisza István személyiségéről, pályafutásáról, politikai jelentőségéről (2000. június 8.)

Bevezető előadás az ENSZ 1956-os magyar vonatkozású iratanyagainak bemutatására összehívott konferencián (2000. szeptember 28.)

The Progress of Hungarian Society in the Revolution and Freedom Fight of 1956 címmel előadás a londoni Hungarian Cultural Centre-ben (2000. október 23-24.)

Ellopott történelem címmel előadás a Tíz éve szabadon – Átmenet és konszolidáció (1990-2000) című konferencián (2000. október 30 – november 1.)

Kovács Imre halálának 20. és a Kovács Imre Társaság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó előadása (2000. november 18.)

Ten Years Freedom – Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Stockholmban, a magyar nagykövet rezidenciáján (2000. december 7-9.)

A XX. századi magyar történelem főbb kérdései címmel előadás a szófiai Magyar Kulturális Központban a Janus-arcú rendszerváltás című könyv bolgár nyelvű változatának megjelenése alkalmából (2000. december 12-13.)

Tíz éve szabadon címmel előadás a mosonmagyaróvári Városi Könyvtárban a helyi ´56-os szervezet meghívására (2001. április 5.)

Előadás a Szent Margit Gimnáziumban A holokauszt és a keresztény szervezetek mentési akciói címmel (2001. április 10.)

Ten Years Freedom – Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Prágában (2001. április 26-28.)

Előadás a Frankfurti Országos Egyházi Napok keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen Marianne Birthel-lel, az Átvilágítási Hivatal elnöknőjével A rendszerváltozás utáni politikai elit címmel (Frankfurt, 2001. június 13-15.)

Előadás a Deutscher Wirtschaftsklub győri szekciójának meghívására Tíz éve szabadon címmel (Győr, 2001. június 20.)

A Janus-arcú rendszerváltás című könyv lengyel nyelvű változatának megjelenése alkalmából beszélgetés a magyar nagykövetségen a XX. századi magyar történelem főbb kérdéseiről (Varsó, 2001. július 19-20.)

Ellopott történelem – Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben címmel előadás a XX. Század Intézetben az intézetek hallgatói számára (2001. október 19.)

Tíz éve szabadon címmel előadás az MDF helyi szervezetének meghívására (Veszprém, 2001. november 15.)

A politikai jobb- és baloldal az ezredfordulón című konferencia záróbeszéde (2001. november 17.)

Nyitóbeszéd a Kerekasztal ´56 című konferencián (2001. november 23.)

Előadás a ˝Zum Stand der historischen Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen˝ című konferencián (Berlin, 2001. november 29 – december 1.)

Elnöklés és záróbeszéd a Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon című konferencián (2001. december 13-14.)

˝Nézz vissza, hogy előre láss˝ – Megemlékezések a temesvári felkelés 12. évfordulóján. Előadás a Kommunizmus fekete könyvéről (Temesvár, 2001. december 14-15.)

Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma címmel előadás a Tolcsvay Klubban (2002. január 23). A vitaest anyaga elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában (2002. január 24, 29.), és megjelent a Gecse Géza szerkesztette Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötetben (Kairosz, 2002)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel koszorúzással egybekötött előadás (Budapest, XXII. kerület, 2002. február 25.)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Százhalombatta, 2002. március 25.)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Szeged, 2002. április 9.)

Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete című bibliográfiájának bemutatása (2002. június 4.)

Előadás Tallinban, a From resistance to responsibility című konferencián (2002. augusztus 23.)

Előadás Zum Wertewandel nach dem Ende des real existierenden Sozialismus címmel a lipcsei Nemzetközi Tudományos Szimpózium keretében (Lipcse, 2002. október 9.)

Szembenézés a múlttal: határozatlan időre elnapolva címmel előadás a Kísértő múlt című konferencián (Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2002. október 17.)

˝Ungarn 12 Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989˝ címmel előadás Weimarban, az Ettersberg Alapítvány által szervezett I. Nemzetközi Szimpózium keretében. (2002. november 8-9.)

Nathaniel Katzburg Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 című könyvének bemutatása (Budapest, 2002. december 11.)

Előadás a potsdami Zentrum für Zeithistorische Forschung és a berlini Institut für Zeitgeschichte által az 1953. június 17-i berlini forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen (Berlin, 2003. április 3-4.)

A Polgári Casinoban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 8.)

Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett ˝Igazságos˝ háború című kerekasztal-beszélgetésen (2003. április 10.)

A Harkányi Polgári Kör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 17.)

A Szigetszentmiklósi Olvasókör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. május 12.)

Megnyitó előadás A kormány első éve című konferencián (2003. május 30.)

˝Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956˝ címmel előadás Prágában (2003. augusztus 22.)

A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés szervezésében megrendezésre kerülő Az arab világ és Magyarország: Tegnap, ma, holnap című konferencia levezető elnöklése. (2003. szeptember 11.)

Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett Szeptember 11 – Veszélyes évforduló – két évvel a terrortámadás után című kerekasztal-beszélgetésen (2003. szeptember 12.)

A Belvárosi Klubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. szeptember 25.)

Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett 1984 című nemzetközi konferencián (2003. október 13-14.)

A média politikai és gazdasági függősége Magyarországon és Európában címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum 2. médiakonferenciáján. (2003. október 31.)

Perek és ellenperek, 1948-1949 címmel előadás a XX. Század Intézet által szervezett Perek és összeesküvések című konferencián (2003. november 7.)

Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett Joszif Sztálin – ötven év távlatából című nemzetközi konferencián (2003. november 13.)

A Rotari Clubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. november 30.)

Megnyitó előadás Az 1932-33. évi Ukrajnai éhínség című konferencián (2003. december 9.)

Előadás a XXI. Század Intézet szervezésében megrendezésre került Hideg polgárháború?! című kerekasztal-beszélgetésen (2004. január 23.)

The House of Terror – Historical Museum and Living Monument címmel előadás Brazíliában a 7th Colloquium of the International Association of History Museums című rendezvényen (Sao Paolo, 2004. március 23.)

Das Budapester Terrorhaus Museum – Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás az Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut szervezte konferencián (St. Pölten, 2004. május 14.)

Előadás a Das Zusammenwaschen Europas: ˝Sicherheit durch grenzüberschreitendes Lernen˝ című konferencia Die Entwicklung durch Sicherheitspartnerschaften in Lernenden Regionen szekciójában (Graz, 2004. szeptember 15.)

Magyarország tegnap és ma címmel előadás a Kaposvári Polgári Kör rendezvényén (Kaposvár, 2004. szeptember 24.)

Előadás a jobboldali és baloldali szellemi hátország jelenlegi helyzetéről, a politikára gyakorolt hatásáról, valamint Kiss János felelősségéről a Thurzó János Klub rendezvényén (2004. október 14.)

Das Budapester Terrorhaus Museum – Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás a németországi Stiftung Ettersberg Der Kommunizmus im Museum című, 2. nemzetközi szimpóziumán (Weimar, 2004. október 22.)

Előadás a Csornai Polgári Kör szervezte Beszédes esték című pódiumbeszélgetésen (Csorna, 2004. október 28.)

Mikor lehet lezárni a II. világháborút Magyarországon? címmel előadás a Fidesz-MPSZ II. kerületi szervezete által rendezett Szabad Európa Esték rendezvényen (2004. november 9.)

Előadás az ’50-es évekről, az ’56-os eseményekről és következményeiről valamint a Terror Háza Múzeumról a Pápai Polgári Kör rendezvényén (Pápa, 2004. november 11.)

Előadóként részvétel a XX. Század Intézet szervezte Németek a németekről – 60 évvel Hitler halála után című kerekasztal-beszélgetésen (2005. február 4.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról és az ügynöktörvényről a Belvárosi Polgári Szalon rendezvényén (2005. február 8.)

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából előadás a XVII. kerületi Fidesz rendezvényén (2005. február 22.)

Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung Europa im Wandel című konferenciáján (Budapest, 2005. március 4.)

Két diktatúra határán 60 év távlatából címmel előadás a győri Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén a második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából. (Győr, 2005. március 23.)

Mindannyiunk forradalma címmel előadás a Fekete március megemlékezésen (Marosvásárhely, 2005. március 19.)

Előadás a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely szervezésében megrendezésre került Zsidó a magyarban c. kerekasztal-beszélgetésen.
(Budapest, 2005. április 14.)

Vesztesnek lenni címmel előadás a II. világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2005. május 9.)

Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert; Die Ästhetik der Erinnerungspolitik c. előadás a Konrad Adenauer Alapítvány és a Nemzeti Kör által rendezett Győzelem és vereség – felszabadulás és leigázás c. konferencián.
(Budapest, 2005. május 24.)

A XX. század tanulságai és hagyatéka címmel előadás a Szolnokért Egyesület rendezvényén. (Szolnok, 2005. június 9.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról a Communism in a Museum c. nemzetközi konferencián.
(Varsó, SocLand-Muzeum komunizmu, 2005. június 13.)

Jetzt werden sie alles so machen wie bei den Russen! – Der Ausbau des Kommunismus in Ungarn címmel előadás a németországi Stiftung Ettersberg Der Neubeginn in Europa 1945 bis 1949 c. konferencián
(München, 2005. július 15.)

Előadás az Új Nemzedék Találkozón megrendezett Múltfeltárás – kutatóintézetek Magyarországon c. kerekasztal-beszélgetésen.
(Kőszeg, 2005. augusztus 25.)

Előadás a Whittaker Chambers: Svedek ill. Mária Schmidt: Zákulisní taje – Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (translated by Jana Gálová) – Praha, Obcansky Institut, 2005. című kötetek bemutatóján.
(Praha, 2005. szeptember 19.)

A Terror Háza Múzeum, az emlékezés formái, ideológiai harc a múltért címmel előadás a Szentendrei Polgári Körök Szövetsége és a Fidesz MPP szentendrei szervezet Konzervatív esték c. rendezvényén.
(Szentendre, 2005. szeptember 28.)

A magyar társadalom útja az 1956-os forradalomban és szabadságharcban címmel előadás az EPP-ED magyar delegáció és a Magyar Hullám Társaság ünnepségén, az 1956-os forradalom 49. évfordulója alkalmából.
(Brüsszel, 2005. október 17.)

Előadás a 4. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur című konferencia Kommentare aus osteuropäischer Sicht című szekciójában.
(Weimar, 2005. október 22.)

Arthur Koestler – A diktatúrák tanúja (Nemzetközi konferencia) – bevezető előadás
(Terror Háza Múzeum, 2005. október 25.)

A megtorlás gépezete
Brusznyai Árpád emlékülés
(Veszprém, 2005. november 4.)

A kommunista terror emlékezete
Memento GULAG 2005
(Berlin, 2005. november 8.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról
(Tótkomlós, 2005. november 10.)

Előadás ˝A holnap Budapestje: A lehetőségek városa˝ c. konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, 2006. február 19.)

˝Európa ébredése˝ c. előadás az Európai Parlament 1956-os megemlékezésén
/Revolution and Political Change, The Long-term Influence of the 1956 Hungarian Revolution on European Political Developments/
(Brüsszel, Európai Parlament, 2006. február 23.)

A lét a tét. Fordulóponton, 2006 c. előadás a Fidesz-MPSZ, a Polgári Kormányzás 2006. és a Polgári Magyarországért Alapítvány által „Közjó és szolidaritás” címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. február 26.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról
(Baja, 2006. március 23.)

˝1956-2006, 50 éve történt /Kis nemzet-e a magyar?/˝
(Budapest, 2006. március 28.)

˝Polgári megoldás – milyen Magyarországot szeretnénk˝ (Gazdaságpolitikai és társadalmi kitekintés)
(Budapest, 2006. március 30.)

˝Európa ébredése˝ címmel előadás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett történelmi előadássorozaton
(Debrecen, 2006. április 5.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról a Polish History Museum – Institute of Freedom c. nemzetközi konferencián, a ˝Történelmi múzeumok jelentősége a modern korban˝ panelben.
(Varsó, 2006. május 11.)

Köszöntő a ˝Magyar tragédia, 1946 – Német sors Európában – sváb sors Magyarországon˝ című nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. május 31.)

Köszöntő a ˝Magyar tragédia, 1946 – Német sors Európában – sváb sors Magyarországon˝ című időszaki kiállítás megnyitóján.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. június 1.)

Szakértőként részvétel az ˝Olimpia Budapesten 2016-ban? – Az Olimpia gazdasági és társadalmi hatása a rendező országra˝ címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. június 14.)

Ünnepi emlékező beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)

Együtt a gödörben c. előadás a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által „1956 jövője” címmel rendezett találkozón.
(Kötcse, 2006. szeptember 9.)

Ünnepi emlékező beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)

Bevezető előadás a Terror Háza Múzeum által szervezett ˝1956 – Európa ébredése˝ c. nemzetközi konferencián.
(Budapest, 2006. október 18.)

Ünnepi köszöntő a ˝Pesti srácok˝ c. időszaki kiállítás megnyitója és a ˝Hősök fala, 1956˝ leleplezése alkalmából.
(Budapest, 2006. október 20.)

Részvétel a strasbourgi Európai Parlament 1956-os ünnepi plenáris ülésén.
(Strasbourg, 2006. október 24.)

Részvétel a ˝Wenn das Unrecht verblasst – Die Kommunistische Diktatur in den Museen Europas˝ (Ha az igazságtalanság elhalványul – Kommunista diktatúrák Európa múzeumaiban) című műhelybeszélgetésen a Gedenkstatte Berlin-Hohenschönhausen szervezésében
(Berlin, 2006. november 18-19.)

Bevezető előadás a Terror Háza Múzeum szervezésében megtartott ˝Szigorú Ellenőrzés Alatt˝ c. kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, február 20, 2007.)

Megnyitó beszéd a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen
(Budapest, 2007. február 25.)

Bevezető előadás a Márciusban újra kezdjük című konferencián
XX. Század Intézet, Budapest, 2007. március 6.

Bevezető előadás a Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989) című nemzetközi konferencián
Andrássy Gyula Budapesti Német nyelvű Egyetem, 2007.június 15.

Kihívások válaszok nélkül – kerekasztal beszélgetés résztvevője
XXI. Század Intézet 2007. június 20.

Bevezető előadás a Magyar sors Csehszlovákiában című nemzetközi konferencián
Terror Háza Múzeum, 2007. szeptember 27.

Köszöntő a Megfosztva a szülőföldtől című időszaki kiállítás megnyitóján
Terror Háza Múzeum, 2007. szeptember 27.

Bevezető előadás a Kommunista világ született – Oroszország, 1917 című nemzetközi konferencián
Andrássy Gyula Budapesti Német nyelvű Egyetem, 2007.november 7.

„The past must be acknowledged…” címmel előadás a Ways to Consider Communism c. konf.
Bukarest, 2007. november 15.

2008.január 30.
Budapest-Budavár Rotary Club
Téma: Terror Háza Múzeum

Egyéb szakmai tevékenység

Szaktanácsadás az ARD televízió magyar holokausztról készített dokumentumfilmjénél (1988)

A párt ökle. Dokumentumfilm az ÁVH történetéről (MTV, 1993)

Előadássorozat a magyar zsidóság történetének néhány kérdéséről a Magyar Rádióban (1993-1994)

A magyar Holocaust 1944. Az izraeli televízió dokumentumfilmje (1994)

Szaktanácsadói munka a strassburgi Európa Tanács Történelem és Identitás munkaprogramja keretében
(Stassburg, 1994 november, Bécs 1995 május, Prága 1995 szeptember, Budapest 1996 február, Pozsony 1996 május, Bécs 1996 november)

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány megszervezése (1999)

A XX. Század Intézet létrehozása (1999)

Szaktanácsadás a Történeti Hivatal és a XX. Század Intézet szervezésében létrehozott ˝A munkásosztály vasökle˝ című kiállításnál (1999)

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kurátora (1999-)

Vendégtanárként előadások a Rendőrtiszti Főiskolán (2000)

Vendégtanárként előadások az MTV Akadémián (2000 ősz)

A XXI. Század Intézet létrehozása (2000)

A Terror Háza Múzeum létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2000-2002)

A 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött, nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora (2002-)

˝Páneurópai Piknik˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2002)

˝Hálózat – Ügynökvilág Magyarországon˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2002)

Márton Áron emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)

˝Ki volt George Orwell?˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)

˝A valódi 1984˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)

˝Éhinség Ukrajnában˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)

˝Ember az embertelenségben˝ – Raoul Wallenberg emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)

˝Hetedíziglen – Gyermekek a holokausztban˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)

˝Magyar Tragédia – 1944˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)

A hódmezővásárhelyi Holokauszt Múzeum szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)

˝Magyar Tragédia 1945 – Jaj a legyőzötteknek! Rabszolgasorsra kényszerítve˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2005)

˝Magyar tragédia, 1946 – Német sors Európában – sváb sors Magyarországon˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2006)

A hódmezővásárhelyi Emlékpont Oktatási Központ és Múzeum /Fél évszázad Vásárhelyen/ létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004-2006)

˝Pesti srácok˝ című időszaki kiállítás és a ˝Hősök Fala, 1956˝ (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2006)

˝Magyar tragédia, 1947 Megfosztva a szülőföldtől – Magyar sors Csehszlovákiában című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2007)

Díjak, kitüntetések

Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata, 2001

Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt, 2004 (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)

A Lengyel Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje

Polgári Magyarországért díj, 2006 december (Adományozó a Polgári Magyarországért Alapítvány)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Könyvek

Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács
Budapest, Minerva, 1990

Diktatúrák ördögszekerén. Válogatott tanulmányok
Budapest, Magvető, 1998

Egyazon mércével – A visszaperelt történelem
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003

Zákulisní taje – Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (ford: Dana Gálová)
Praha, Obcansky Institut, 2005

A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
Budapest, XX. Század Intézet, 2005

Battle of Wits – Beliefs, Ideologies and Secret Agents int he 20th Century
XX. Század Intézet, 2007

Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak – sváb sors Magyarországon 1939-1948
Magyar Köztársaság Országgyűlése, Budapest, 2007

Könyvrészletek

A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig)
In: A zsidókérdésről (szerk: Fűzfa Balázs és Szabó Gábor)
Szombathely, Németh László Szakkollégium, 1989

Der ungarische Revisionismus
In: 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System.
de Gruyter Berlin, New York, 1990

Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports
In: Studies on the Holocaust in Hungary (ed: Randolph Braham)
Columbia University Press, 1990

Der Holocaust und sein Platz in der modernen Zeitgeschichte des Judentums
In: Der Umgang mit dem Holocaust, Europa, USA, Israel (ed. Rolf Steininger)
Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1994

Az eredendő bűn
In: Vesszen a magyar? (szerk: Földváry Györgyi)
Budapest, 1997

Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
In: Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998

The Role of the ˝Fight Against Anti-Semitism˝ during the Years of Transition
In: Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
In: From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000

Rola ˝walki z antysemityzmem˝ w okresie przemian ustrojowych albo rozdział z historii ideologicznych bólów fantomowych
In: Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt – László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz – Warszawa, IW PAX, 2001

Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma – beszélgetések a Tolcsvay Klubban (2002. január 23.)
In: Állam és nemzet a rendszerváltás után (szerk: Gecse Géza)
Kairosz, 2002

A múlttal való szembenézés – bizonytalan időre elnapolva
In: Kísértő múlt I. – A kommunizmus utóélete Közép-Kelet-Európában
(Konferenciák a Hamvas Intézetben – Budapest, 2002. október 17., Károlyi Palota Kulturális Központ)
Hamvas Intézet, 2004

Ellopott történelem – Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben
In: Korrajz 2006, a XXI. Század Intézet évkönyve (szerk.: Körmendy Zsuzsanna)
Budapest, XXI. Század Intézet, 2006

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
(megjelenése előkészületben)

Szerkesztés

Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai (szerkesztette, utószóval és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
Kossuth Könyvkiadó, 1991, 1994
Kairosz Könyvkiadó, 1999
Szerző, 2002

Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998

Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999

From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000

Dvulikiât Ânus: predizvikatelstvata na prehoda kam demokraciâ v Ungariâ
Sofiâ, Otečestro, 2000

Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt – László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz – Warszawa, IW PAX, 2001

Mart Laar: Vissza a jövőbe (kontrolszerk: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2002

Orbán Viktor: A történelem főutcáján. Magyarország 1998-2002 (a kötet anyagát összeállította: Schmidt Mária)
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003

Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003

Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Terror Háza Múzeum katalógus (szerk.: Schmidt Mária)
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2003

Holokauszt Múzeum Hódmezővásárhely katalógus (összeállította: Schmidt Mária)
Hódmezővásárhely Megy Jogú Város Önkormányzata, 2004

Körmendy Zsuzsanna: Arthur Koestler – Harcban a diktatúrákkal
XX. Század Intézet, 2007

Előszó

Tóth Gy. László: Az előre jelzett földrengés: a közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása (az előszót írta: Schmidt Mária)
Szentendre, Kairosz, cop.1998

Tudományos konferencia a Kommunizmus fekete könyvéről (a XX. Század Intézet szervezésében – Budapest, 2000. május 4-5. Danubius Hotel Gellért)
XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, 2000

Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003

Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve (előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Körmendy Zsuzsanna: Ilyennek képzeltük a rendet? (Előszó: Schmidt Mária)
Kairosz, 2006

Tanulmányok

Az Osztrák-magyar Monarchia átalakítására készített tervezetek a századfordulón. Kiadatlan szakdolgozati disszertáció (ELTE 1980)

Komoly Ottó: Komoly Ottó naplója. 1944 (Közli: Majsai Tamás, Mester Miklós, Schmidt Mária; Bevezetőt írta: Schmidt Mária és Majsai Tamás)
In: Ráday évkönyv 3, Budapest, 1983

A Nagyausztriai Egyesült Államok. Kiadatlan doktori disszertáció (ELTE, 1985)

Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
In: Medvetánc, No. 2-3, Budapest, 1985

Action of Margit Slachta to rescue Slovakian Jews
In: Danubian Historical Studies, Vol. I. No.1. 1987

Holocaust in Hungary: Fourty years later
In: Polin, Oxford, Vol. 2, 1987

Múlt és Jövő. Irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. 1911-1944
In: Kultúra és Közösség, 6. 1987

A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében
In: Történelmi Szemle, No.3. 1987-88. 339-351.

˝Közöny, szeretetlenség, gyűlölet˝. Katolikusok a zsidóságért
In: Historia, No. 2-3. 1988

Raoul Wallenberg
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 87-89.

Arthur Koestler: Meta (jegyzettel ellátta: Schmidt Mária)
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 114-116.

Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944
In: Yad Vashem Studies, Jerusalem, Vol. XIX. 1988. 233-267.

Stern Samu: Versenyfutás az idővel! A Zsidó Tanács működése a német megszállás és a nyilas uralom idején (közreadta és a bevezetőt írta Schmidt Mária)
In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve 6, 1989. 266-304.
In: Kortárs 33, 1989. 11. 115-124.

Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943
In: Remebering for the Future, New York, Vol. I. 1989
In: Genocide and Holocaust Studies, Tel-Aviv Vol. 5. 1990

A bricha (Menekülés)
In: Szombat, 1990/8

Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn (1867-1987)
In: Österreichische Osthefte, Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung 33. Jahrgang Heft 2, Wien, 1991

Lessons of the Eichmann trial
In: East European reporter Jan-Febr 1992. Vol. 5. No. 1

The Zionists left under Police controll. Some notes of the participants in the left Zionist movement in Hungary between world wars
In: Hahn Yearbook, ELTE 1993

The Hiss Dossier: A Historian´s Report
(Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.)
In: New Republic, New York, 1993. nov. 8.

A Rajk per és az amerikai kapcsolat. Néhány új szempont az Egyesült államokbeli Hiss-Chambers ügy és a magyarországi Rajk per történetéhez.
In: Magyar Szemle, 1994 március, április
In: Korunk, Kolozsvár, 1998 május

Vidéki rendőrkapitányok jelentik. Adalékok a magyar zsidóság történetéhez 1941-1944 között.
In: Valóság 37, 1994. 6.

Mentés alibiből
In: Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve (szerk. Schweitzer József)
Budapest, 1994. 325-331.

Rajkuvproces a jeho americke vazby
In: Stredni Evropa Nr. 44/45, 1994. december, 157-187.

Komoly Ottó: Komoly Ottó beadványa (Közreadta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
In: Valóság 38, 1995. 4.

˝Ez a per lesz a legek-lege˝ Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz.
In: Szombat 7, 1995. 4. 30-34.

A magyar társadalom a diktatúrák alatt
In: Magyar Szemle 1995. szept. 928-942.

Das Volk richtet. Volksgerichtliche Rechtssprechung nach 1945
Linz, Zeitgeschichtentag, 1995

A Holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956)
In: Protestáns Szemle, 1996/2. 114-131.

Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58. §-a és a kényszermunka árnyékában
A Történészi Kutató Műhely 2000. január 27-28-i ülésén elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve
Schmidt Mária megnyitója
Budapest, PETIT REAL Könyvkiadó, 2000

Ne hass, ne alkoss, ne gyarapíts! A Terror Háza Múzeum első éve
In: Magyarország politikai évkönyve 2003.

Ungarn zwölf Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989
In: Nach der Diktatur. Demokratische Umbrüche in Europa – zwölf Jahre später
Stiftung Ettersberg, Böhlau Verlag, Weimar 2003. 89-99.

Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956
In: Kirchliche Zeitgeschichte 1/2004. 100-113.

A média helyzete ma címmel 2003. október 31-én elhangzott előadás, a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum által szervezett médiakonferencián.
In: A médiák Magyarországon. Történelmi adottságok, orientálás és küldetés
KAS Budapesti Képviselete, 2004

Perek és ellenperek
In: Valóság 2004/6. 26-31.

Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2

Történeti kiállítás és élő emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.

Hiányzó szálak
In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére; PPKE BTK, 2004. 347-359.

Doppelter Gedenkort – Fragen, die Europa noch lange beschäftigen werden
In: Gerbergasse 18. III/2005.

Das Budapester Museum ˝Haus des Terrors˝. Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstatte
in: Der Kommunismus im Museum, Formen der Auseinandrsetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa.
Herausgegeben von Volkhard Knigge und Ulrich Mahlert, im Auftrag der Stiftung Ettesberg und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Böhlau, Köln, Weimar, 2005, 161-171, pp.

Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur. Kommentar aus ungarischer Sicht
In: Woran erinnern? Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur
Böhlau Verlag Köln Weirmar Wien, 2006. 201-204.

Der Kommunismus, ein Verbrechen ohne Folgen? (Communism: crime without consequences?) In: CRISTIN, Renato: Memento Gulag – Zum Gedenken an die Opfer totalitarian Regime
Duncker & Humblot, Berlin, 2006. 91 – 97.

Ellopott történelem
In: Tíz éve szabadon – Átmenet és konszolidáció (1990-2000)
(Szerk. Schmidt Mária)
(megjelenése előkészületben)

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
Atlantic Research and Publications, Inc
(megjelenése előkészületben)

Die aus ihrem Takt geratene Zeit
(megjelenés előkészületben)

A kizökkent idő
(megjelenés előkészületben)

Cikkek

Hetvenöt éve alapították a Múlt és Jövőt
Magyar Nemzet 1986. aug. 9.

Befejezetlen múlt – Szenes Sándor interjúkötete
Magyar Nemzet 1987. márc. 9.

Árut vérért?
Élet és Irodalom 1988. máj. 6.

Az álszeméremről
Magyar Nemzet 1988. jún. 6.

Az Eichmann-per tanulságai I-II.
Magyar Narancs 1991. okt. 23., dec. 18.

A kommunizmus mítoszának hideg valósága 1-4.
Pesti Hírlap 1994. máj. 7-11.

Utóvédharc a múltért
Új Magyarország 1995. máj. 23.

˝A jövő mérnökeinek csak az eszme számít˝
Népszabadság 1995. szept. 7.

Gyűlöletbeszéd, náci beszéd? ˝Nincs olyan helyzet, ami zsidó polgártársaink pozitív diszkriminációját követelné meg˝
Népszabadság 1996. ápr. 25.

Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre?
Magyar Nemzet 1996. jún. 15.

Állampolgári félelem
Népszabadság 1996. júl. 8.

Az antifasiszta NDK
Magyar Nemzet 1996. aug. 16.

A szakértői kormányzatról
Népszabadság 1997. jan. 17.

Alvó kém lehetett-e Görgei Artúr?
Magyar Nemzet 1997. febr. 15.

Sémák és tabuk
Magyar Nemzet 1997. máj. 10.

Külföldi áldozatok és ügynökök a Szovjetunióban
Magyar Nemzet 1997. aug. 6.

Elmaradt igazságtétel. Bírósági ítélet és ellenzéki törésvonalak
Magyar Nemzet 1997. aug. 23.

Megválaszolatlan kérdések, mérgezett közélet. Elmaradt igazságtétel – amerikai szemmel
Magyar Nemzet 1997. nov. 22.

Az elfelejtett kommunizmus
Magyar Nemzet 1998. máj. 16.

Mementó, 1945-1956. A szociálliberális véleményformálók kettős mércéje
Magyar Nemzet 1998. júl. 18.

Még egyszer a Göncz-idézetről
Magyar Nemzet 1998. aug. 11.

Forradalom, szabadságharc, polgárháború
(Recenzió. Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?, Erőszakszervezetek 1956-ban, A fordulat napja, Ismét sortüzek, A nagy per. Budapest, 1997 Püski-Kortárs)
Magyar Szemle 1998/9-10.
http://www.net.hu/magyarszemle/archivum/7_9-10/6.html

Búcsú a racionalizmustól
Népszabadság 1998. dec. 18.

Bocsánatos és halálos bűnök.
Magyar Nemzet 1999. júl. 3.

Holokausztok a huszadik században
Magyar Hírlap 1999. nov. 13.
Napi Magyarország 1999. nov. 13.

Szennyezett tranzakciók Oroszországban
Magyar Nemzet 2000. szept. 22.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=12044&rvt=15&t=undefined

Mit mondtam?
Élet és Irodalom 2000. dec. 15.
http://www.es.hu/old/0050/index.htm

Disputa: Kis János sajátos demokráciafelfogásáról
Magyar Hírlap 2001. jan. 16.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=24436&archiv=18next=40

Amiből nem lett Dreyfus-ügy
Magyar Hírlap 2001. ápr. 7.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=29333

Sokkoljon-e a Terror Háza kívülről (Pro és kontra)
Magyar Hírlap 2002. febr. 20.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=45966&archiv=18next=20

Rendet a káoszban!
Mancs 2002. márc. 21.
http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0212olv

Schmidt Mária: Ellenőrizték a Terror Háza fenntartóját
Origo 2002. jún. 7.

A Medgyessy-forgatókönyv és az igazság
Magyar Nemzet 2002. júl. 6.
http://mn.www2.mno.hu/index.mno?cikk=88923&rvt=2&rvt2=50&s_text=Medgyessy&s_texttype=4&norel=1

Reagálás a MaNcs október 31-én ˝Magyar múltfeltárás: Terror Háza – Tettesek a falon˝ című cikkére
Forrás: Terror Háza Múzeum 2002. nov. 7.
http://wwwold.terrorhaza.hu/frames.html

A múlttal való szembenézés bizonytalan időre elnapolva
Magyar Nemzet 2003. márc. 8.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=132440&rvt=15&t=undefined

Az Élet és Irodalom levelét megírta
Magyar Nemzet 2003. jún. 28.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=155281&rvt=15

Egy történ(elmietlen)ész kritikája
Népszabadság 2003. aug. 9.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=125768&DocID=111902

Mit mutat ma a média tükre? George Orwell: Író vagy újságíró számára az intellektuális gyávaság a legrosszabb ellenség
Magyar Nemzet 2003. nov. 20.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=184923&rvt=15

A múltat megismerni. Sorsunkat meghatározó döntések nyomában
(Recenzió. Szakály Sándor: Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról II.; Ister, Budapest, 2004)
Heti Válasz 2004. jún. 17.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=9903

Felzabált eredetmítosz. A demokrácia erkölcsi állapotáról, avagy ki nézzen a nagytükörbe
Magyar Nemzet 2004. júl. 3.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=227183&rvt=22&rvt2=57&norel=1&pass=3

Magyar tragédia, 1944. Európai sors, magyar sors, vásárhelyi sors
Heti Válasz 2004. júl. 8.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=10026

Gyorsbüfé garanciával. Az új magyar szociáldemokrácia programja neoliberális szómágia baloldali köntösben
Magyar Nemzet 2004. júl. 17.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=229576&rvt=22&rvt2=57

Az Internacionálé és a magyar nemzet érdekei. Megbuktak hazaszeretetből, nemzeti érzésből, honfitársak iránt érzett szolidaritásból, a magyarság ügye iránti felelősségből
Magyar Nemzet 2004. nov. 20.
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=252086&rvt=15&norel=1&pass=3

Németekről németeknek. Kérdések és válaszok A bukás című film kapcsán
Magyar Nemzet 2005. febr. 12.
http://www.mno.hu/

Az emlékezéspolitika esztétikája
Magyar Nemzet 2005. febr. 26.
http://www.mno.hu/

Mindannyiunk forradalma. 1989 véres decembere Temesváron, 1990 fekete márciusa Marosvásárhelyen
Magyar Nemzet 2005. márc. 19.
http://www.mno.hu/

A koalíció és az államfőjelölés
Magyar Nemzet, 2005. május 12.
http://www.mno.hu/

Lássunk tisztán!
Népszabadság, 2005. augusztus 4.
http://www.nol.hu/

Frontális támadás a magyar kultúra ellen
Magyar Nemzet, 2005. szeptember 14.
http://www.mno.hu/

Nyílt levél Bozóki András kulturális miniszternek
Magyar Nemzet, 2005. december 9.
http://www.mno.hu/

Gyurcsány az unalmassá lett kormányfő
Magyar Nemzet, 2005. december 22.
http://www.mno.hu/

Értékrendek felforrósodott küzdelme
Magyar Nemzet, 2006. március 4.
http://www.mno.hu/

A lét a tét
Heti Válasz, 2006. március 9.
http://www.hetivalasz.hu/

A választások tétje 2006-ban
Magyar Nemzet, 2006. április 7.
http://www.mno.hu/

Déja vu
Népszabadság, 2006. augusztus 17.
http://www.nol.hu/cikk/414177

Az Alger Hiss Story – Modern ˝Vallásháború˝
Rubikon, 2007. április 5.

Illúziók és tévhitek, avagy fel kellene szabadulni már
Heti Válasz, 2007. október 18.

Interjúk

Az atomkérdés titkai. Wallenberg mint kulcsfigura [Zeley László]
168 óra 1991. dec. 3.

Az idealizált jövőkép káros és veszélyes [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1993. febr. 3.

Magyar hírszerzők az USA-ban. ˝Speciális˝ kommunista küldetés [Zeley László]
168 óra 1993. júl. 6.

Miért vallott Rajk önmaga ellen? Kelet-európai tisztogatások [Zeley László]
168 óra 1993. szept. 7.

Lahov, Yehuda – Schmidt Mária: A különös Kasztner-akció. Embermentő vagy kollaboráns? [Zeley László]
168 óra 1993. szept. 28.

Ki adta át az atomtitkot? [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1994. júl. 2.

Ki áruló és ki nem? [Lovas István]
Új Demokrata 1994. aug. 18.

Schmidt Mária – Tóth Gy. László: A kollektív büntetések évszázada [Lovas István]
Új Demokrata 1994. dec. 1.

A polgári demokraták a kirekesztés ellen vannak – mondja Schmidt Mária történész [Pogonyi Lajos]
Népszabadság 1995. máj. 8.

Schmidt Mária – Tóth Gy. László: Kik a polgári demokraták? Beszélgetés Schmidt Máriával és Tóth Gy. Lászlóval, az MPDT alapító tagjaival [Lovas Lajos]
Új Magyarország 1995. máj. 12.

Schmidt Mária – Benda Gyula – Nagy Endre: Középosztály és polgárosodás [Javorniczky István]
Magyar Nemzet 1995. jún. 3.

Schmidt Mária – Tamás Pál: Nem Burundit kellene megcélozni! Beszélgetés a polgárosodásról Schmidt Mária történésszel és Tamás Pál szociológussal [Pogonyi Lajos]
Népszabadság 1995. szept. 29.

Schmidt Mária – Tőkéczki László: Amit nem tolerálnak a liberálisok. Beszélgetés Schmidt Máriával és Tőkéczki Lászlóval az előítéletről [Lovas István]
Új Magyarország 1995. okt. 18.

Kinek szolgáltattak igazságot? A kollektív és egyéni felelősségről, a nagy perek tanulságairól és a politika szerepéről [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1995. nov. 28.

Vesszen a magyar? Schmidt Mária az Új Szellemi Frontról, a hatvanéves vitáról és a derűlátásról [rosdy]
Magyar Nemzet 1998. jan. 16.

Magyarországnak vissza kell kapnia történelmét. [F.S.]
Magyar Nemzet 1999. márc. 13.
http://www.mno.hu

Lindner András – Horváth Zoltán: Portré: Schmidt Mária
HVG 1999. márc. 20.
http://194.88.44.141/lpbin20/lpext.dll/Infobase1/727f/97c2/98ae/98af

Tacitus, a négerek Amerikája, Károlyi trónfosztása [Balázsi György, Velancsics Béla]
Népszava 1999. máj. 15.
http://nepszava.hu/

Seres László: ˝Mesterségesen gerjesztett hangulat˝ Beszélgetés Schmidt Mária történésszel, a miniszterelnök főtanácsadójával, a XX. Század Intézet igazgatójával
Szombat 1999 jún.
http://www.c3.hu/~szombat/h9906i.htm

˝Más ügyekről szoktam a miniszterelnökkel beszélni˝ [Varró Szilvia]
Magyar Narancs 1999. nov. 7.
http://mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=9944interju

˝Törlesztenek velem szemben.˝ A kormányfő tanácsadója szerint balliberális körök műbalhét kavartak előadása miatt [Németh Péter]
Népszava 1999. dec. 1.
http://nepszava.hu/

The politics of history [Krisztián R. Hildebrand]
The Budapest Sun 1999. dec. 16.
http://www.budapestsun.com/full_story.asp?ArticleId={A462F7ADB2EE11D3BA1B004F49089EA2}&From=News

A nagy hazugságok százada van mögöttünk [Seszták Ágnes]
Magyar Demokrata 2001. febr. 8.
http://demokrata.hu/

Helyet teremtünk magunknak [Dési János és Németh Péter]
Népszava 2001. márc. 24.
http://nepszava.hu/

Corvin-lánc a nemzet kiválóságainak [Hardi Péter]
Szabad Föld 2001. dec. 21.
http://www.szfo.hu/print.mno?type=6&id=553&rvt=4&t=undefined

˝A látottak közös emlékezetté válnak˝ Schmidt Mária leendő főigazagtó a Terro Házáról – Brzezinski a tanácsadó testületben [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2002. január 3.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=43373

Szólni kell az áldozatokról és a tettesekről is. Szombati randevú Schmidt Máriával, a Terror Háza főigazgatójával [Németh Péter]
Népszava 2002. jan. 26.

Katarzist szeretnénk kiváltani [Szerető Szabolcs]
Magyar Nemzet 2002. febr. 23.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=60098&rvt=2&t=undefined

Genugtuung und Gewissenprüfung [Jan Mainka]
Budapester Zeitung 2002. febr. 26.
http://www.budapester.hu/artikel.php?artikelid=2354

Bizarr történetek. Schmidt Mária a Terror Háza küldetéséről és a múlt tisztázatlan kérdéseiről [p.k.]
Heti Válasz 2002. júl. 5.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=4452&print=1

˝A Terror Háza tetszett Medgyessy Péternek˝ Schmidt Mária, a múzeum igazgatója a miniszterelnök magánemberként tett vizitjéről [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2002. okt. 21.

Egyeseknek lételemük a kultúrharc [Nyusztay Máté]
Népszabadság 2003. jan. 25.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=92400&DocID=86074

A kommunizmus hosszú árnyéka [Stefka István]
Magyar Nemzet 2003. febr. 21.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=129520&rvt=9&t=undefined

˝Ilyesmit kérdezni sem szabad˝ Szombati négyszemközt Schmidt Máriával [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2003. márc. 1.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=63362

Nem akar őszintén hátranézni a gulyáskommunizmus generációja [Zsohár Melinda]
Magyar Nemzet Online 2003. márc. 20.
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=134908&rvt=51&pos=90

A nemzeti kultúra értékeinek összessége – Schmidt Mária, Daróczi Ágnes, Bethlen Farkas, Tornai József, Szabó Dániel a művészet és a közösségek kapcsolatáról [Varga Klára]
Magyar Nemzet 2003. máj. 16.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=146314&rvt=7

Kik azok, akik ezt tették velünk? [Varga Zsuzsa]
Zalai Hírlap 2003. okt. 22.
Dunaújvárosi Hírlap 2003. okt. 22. (Történelmi bűntettek dokumentumgyűjteményei címmel)
Vas Népe 2003. okt. 22.
http://www.vasnepe.hu

Perek és tanulságok. Schmidt Mária a nemzetközi kommunista ügynökökről és a feltáratlan múltról [Pelle János]
Heti Válasz 2003. nov. 14.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=8533

A terrorrendszereknek azonosak a gyökereik. Az Európai Múzeumi Fórum különdíját kapta a Terror Háza – Nyugat-Európa rácsodálkozik közelmúltunk történelmére [Kormos Valéria]
Magyar Nemzet 2004. május 14.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=219201&rvt=9

Egyszer be kellene fejezni a második világháborút [Megyeri Dávid]
Magyar Nemzet 2004. október 5.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=243765&rvt=9&norel=1&pass=3

Szemtanúk és túlélők. Schmidt Mária az újnyilascsoportokról, Szálasi Ferencről és a gyászmunkáról [Pelle János]
Heti Válasz 2004. október 14.
http://hetivalasz.hu/

Milyen célt szolgálnak a magyar újnyilasok? [Bánó Attila]
Reform 2004. október 15.
http://www.reform.hu

Diktatúrák rabságában. Schmidt Mária a pártállami elit felelősségről: A fejétől bűzlik a hal [Megyeri Dávid]
Magyar Nemzet 2004. dec. 17.
http://www.mno.hu

Kártékony vagy elfogadható az új Hitler-film, A bukás? [Fazekas Ágnes]
Színes Mai Lap 2005. jan. 29.

Gyertyagyújtás a Terror Házánál
NetHírlap.hu 2005. febr. 25.
http://www.nethirlap.hu

Nehéz siker
Heti Válasz, 2005. június 16. [Faggyas Sándor]
http://hetivalasz.hu/

˝Úgy vagyunk, mint a kommunizmusban…˝ – Interjú Schmidt Mária történésszel, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával
Hirszerzo.hu, 2005. augusztus 29. [Seres László]
http://www.hirszerzo.hu/

Közös nemzeti emlékhelyünk – a Terror Háza Múzeum (Gulyás Anna)
(Interjú Schmidt Mária történésszel)
Diplomata, 2005. október 20.

Kultúrterror (Stumpf András)
Heti Válasz, 2005. szeptember 22.
http://www.hetivalasz.hu/

Hollywood byl plny komunistu
Rozhovor s Márií Schmidt o knize a jejím doslovu Zákulinsní taje
AGORA 2005. okt
http://agora-noviny.cz

˝Őszinte és érdekes múzeumunk lesz˝ (Kádár Péter)
Vásárhelyi Riport, 2005. november

Haladók bosszúja (Varga Klára)
Magyar Nemzet, 2005. december 12.
http://www.mno.hu/

´56-os emlékév a választások után? (Varga Klára)
Magyar Nemzet, 2006. január 13.
http://www.mno.hu/

Értelmiség, titkosszolgák, ügynökök (Varga Domokos György)
Gondola.hu, 2006. február 15.
http://www.gondola.hu/

Egy mesterkém legendája (Fekete Gy. Attila)
de Jure – 2006 I.szám

Magunkra számítsunk (Vitézy Zsófia)
Reform, 2006. március 14.
http://www.reform.hu/

Ami fontos nekünk (Fiedler Antal)
Lényeg (Baja), 2006. március 31.

Talán félnem kellene? (Stumpf András)
Heti Válasz 2006. július 20.
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=14002

Kádárista izű csomag (Pelle János)
HVG 2006. augusztus 25.
http://hvg.hu/velemeny/20060823schmidt.aspx

˝Itt már csak a krízismenedzsment segíthet˝ (Borsos Roland)
Magyar Nemzet 2006. augusztus 25.
http://www.mno.hu/

Veszteglő ország – interjú Schmidt Máriával (Halász Csilla)
Heti Válasz, 2007. március 8.
http://www.hetivalasz.hu

Élt, él, élni fog
Heti válasz 2007. június 21.

˝Egyelőre nincsenek politikai ambícióim˝ – interjú Schmidt Máriával (Szlazsánszky Ferenc)
Hetek, 2007. április 13.

Halász Csilla: Veszteglő ország
HetiVálasz , 2007. március 8.

Pintér Attila: Magyar Tragédia volt a holokauszt
Magyar Hírlap 2007. április 15.

Stumpf András: Élt, él, élni fog
Heti Válasz, 2007. június 21

Dobszay János: „A radikális válaszok nem jó válaszok”
HVG, 2007. szeptember 8.

Pintér Attila: A bizalomvesztés a kormányzó pártok kudarca
Magyar Hírlap 2007. szeptember 20.

Gózon István: „Schmidt Mária: permanens politikai polgárháború folyik Magyarországon”
MTI, 2007. október 2.

Hazafi Zsolt: Felejteni tékozlás – Felértékelődik a nemzeti identitás és kultúra szerepe
Hetek, 2007. november 2.

Halász Csilla: Veszteglő ország
HetiVálasz , 2007. március 8.

Pintér Attila: Magyar Tragédia volt a holokauszt
Magyar Hírlap 2007. április 15.

Stumpf András: Élt, él, élni fog
Heti Válasz, 2007. június 21

Dobszay János: „A radikális válaszok nem jó válaszok”
HVG, 2007. szeptember 8.

Pintér Attila: A bizalomvesztés a kormányzó pártok kudarca
Magyar Hírlap 2007. szeptember 20.

Gózon István: „Schmidt Mária: permanens politikai polgárháború folyik Magyarországon”
MTI, 2007. október 2.

Hazafi Zsolt: Felejteni tékozlás – Felértékelődik a nemzeti identitás és kultúra szerepe
Hetek, 2007. november 2.

„Mindig van egy gonosz nő, aki mozgatja a szálakat” [Ember Zoltán]
Haszon, 2007. december

Figyelő, Lambert Gábor: Feketén, fehéren
2008. január 31.

HVG.hu Pelle János: Schmidt Mária: elloptak az életünkből hat évet
2008. április 16.

Szakirodalmi hivatkozások

ALEXA Károly: ˝Számban szőlő és a hazatérés édes íze…˝ Heller Ágnes-Kőbányai János: Bicikliző majom
In. KORTÁRS – Irodalmi és kritikai folyóirat
http://www.elender.hu/kortars/9905/alexa.htm
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben

Alger Hiss
http://www.newsaic.com/ftvww38p.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

BAKER, Brent: Media Reality Check
In: Media Research Center Cyber Alert, Nov. 18. 1996
http://secure.mediaresearch.org/news/cyberalert/1996/cyb19961118.html
The Hiss Dossier

BRAHAM, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon
Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? (434, 486)

CESARANI, David ed.: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944
Oxford, New York, 1997
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Riports (16)

CSIRÁK Csaba szerk.: Szatmári zsidó emlékek
Szatmárnémeti, Otthonom Szatmár Megye 12, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (116, 136)

CSŐSZ László: ˝Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül …˝ Gettósítás Szolnokon 1944-ben
In: Századok 2000/3. 633-681
Kollaboráció vagy kooperáció? (641, 655)

EMBER Mária: Wallenberg Budapesten
Budapest, Városháza, 2000
Komoly Ottó naplója (67)
Kollaboráció vagy kooperáció? (149)

FÖLDESI Margit: A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon
Kairosz Kiadó, 2002
Interjú James Mc. Cargarrel – Földesi Margittal közösen (185)
Kollaboráció vagy kooperáció? (256)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (195)

FROJIMOVICS Kinga – KOMORÓCZY Géza – PUSZTAI Viktória – STRBIK Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem
Budapest, Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (683)
Kollaboráció vagy kooperáció? (679)

GAY, James T.: Alger Hiss: Spy?
In: American History Magazine, June 1998
http://history1900s.about.com/library/prm/blalgerhiss4.htm
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GEREBEN Ágnes: A szovjet holocaust
In: Valóság 1999/8. 35-49
Kollaboráció vagy kooperáció? (47)

GEREBEN Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban
Budapest, PolgART, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? (183, 194)

GERLACH, Christian – ALY, Götz: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den Ungarischen Juden 1944-1945
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart – München, 2002
Provoncial Police Reports
Destruction of Slovakian Jews

GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945
Budapest, Századvég Kiadó, 1992
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (226, 379)
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében (373)
Múlt és Jövő (367)
Közöny, szeretetlenség, gyűlölet (382)
Raoul Wallenberg (379)
Stern Samu: Versenyfutás az idővel (339)
Kollaboráció vagy kooperáció? (382)
A magyar zsidóság a második világháború idején (377)
Menekülés (379)
Destruction of Slovakian Jews as Reflected is Hungarian Police Reports (382)

GREMION, P: Insights into French-Czechoslovakian communism
In: Esprit (3-4): 92-108. mar-apr. 1997. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet
Budapest, Osiris, 2001
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében (634)
Kollaboráció vagy kooperáció? (242, 606)
Diktatúrák ördögszekerén (583, 588)
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben (599, 626)

HAYNES, J. E. – KLEHR, H: In Denial, Historians, Comminusm and Espionage
Encounter Books, San Francisco, 2003
The Alger Hiss Case (148)

HERF, J: East-German communists and the Jewish-question – The case of Merkur, Paul
In: Journal of Contemporary History 29 (4): 627-661. oct. 1994. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből
Budapest, Osiris, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (37)

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején
In: Medvetánc 1985/2-3. 41-90
Komoly Ottó naplója (90)

KARÁDY Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok
Cserépfalvi, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? (323)

KARSAI László: A magyar holocaust. Az Endre-Baky-Jaross per
In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (96-102)
Budapest, TEDISZ, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? (98)

KARSAI László: Holokauszt
Pannonica Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (264, 268)

KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943
Budapest, Bábel Kiadó, 2002
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews (294)
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében (294)
Kollaboráció vagy kooperáció? (272, 273, 283)

KISZELY Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története
Budapest, Korona Kiadó, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció?(369)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (291)
Diktatúrák ördögszekerén (198, 369)

KLINGSBERG, Ethan: Case Closed on Alger Hiss?
In: The Nation, November 8, 1993
http://homepages.nyu.edu/~th15/klings.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

KOCH, Stephen: Kettős szerepben. Az értelmiség elcsábítása
XX. Század Intézet, 2000
The Hiss Dossier (250, 463, 466-467)

KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe
Budapest, Osiris, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? (53)
Holokausztok a huszadik században (127)

KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (103-141)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (115)

LÁSZLÓ Klári: A kirekesztés lajtorjája. A magyar zsidók stációi a vészkorszakban
In: Bárdos Katalin – Kardos Péter szerk. Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és következmények. Konferencia Budapest, 2000. november 10-12. (81-89)
Budapest, Animula, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (88)

LITVAN, G: Generations of Jews in Hungary and assimilation
In: New Hungarian Quarterly 27 (104): 119-120. win 1986 (Web of Sciences, A&HCI)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt

LŐWY Dániel: A téglagyártól a tehervonatig – Kolozsvár zsidó lakosságának története
Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1998
A magyar zsidóság a második világháború idején (202, 222)
Kollaboráció vagy kooperáció? (117)

MARSOVSZKY, Magdalena: Der Antisemitismus in Ungarn. Nur Polit-Folklore?
http://www.antisemitismus.net/osteuropa/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrenheitsfindung und Amnesie: Das ´Haus des Terrors´ in Budapest
http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

M. KISS Sándor: Péter Gábor Államvédelmi Hatósága, 1950-1953
In: Gyarmati György szerk: Államvédelem a Rákosi-korszakban (135-157)
Budapest, Történeti Hivatal, 2000
Diktatúrák ördögszekerén (141)

MOLNÁR Judit: The Foundation and Activities of the Hungarian Jewish Council. March 20 – July 7, 1944
http://www.yad-vashem.org.il/download/about_holocaust/studies/molnar.PDF
Kollaboráció vagy kooperáció?

MOLNÁR Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben
Cserépfalvi Kiadó, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (150)
Kollaboráció vagy kooperáció? (14, 127, 150)

MÓZES Teréz: Váradi zsidók
Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? (232)

NAVASKY, Victor: Allen Weinstein´s Docudrama
In: The Nation, November 3, 1997
http://homepages.ny.edu/~th15/nav33.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

NOVÁK Attila: A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s
In: András Kovács – Eszter Andor ed.: Jewish Studies at the Central European University II. 1999-2001 (327-353)
Budapest, CEU, 2002
Rendőrségi megfigyelés alatt a baloldali cionisták (332)

PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology
Detroit, Wayne State University Press, 1996
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon – utószó (614)

PELLE János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből
Budapest, Pelikán Kiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? (105)

PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus
Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? (54)

POHL, D: National-socialist extermination of Jews as a problem of East-European history and historiography
In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40 (1): 96-119. 1992. (Web of Sciences, A&HCI)
Kollaboráció vagy kooperáció?

PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? (231)

RADOSH, Ronald: The Persistence of Anti-Anti-Communisme
In: FrontPageMagazine.com July 11, 2001.
http://www.frontpagemag.com/Articles/Printable.asp?ID=1491
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

RÁNKI Vera: Magyarok – Zsidók – Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája
Budapest, Új Mandátum, 1999
Provincial Police Riports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 (134)
Kollaboráció vagy kooperáció? (126-127, 151, 153, 155, 160)

ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században
Budapest, Osiris Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? (627)

ROMSICS Ignác szerk: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről
Budapest, Osiris Kiadó, 2002
Ellopott történelem (213)

SAFRIAN, Hans: Die Eichmann-Männer
Wie-Zürich, Europaverlag, 1993
Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 (312)

SÁGVÁRI Ágnes: Zsidó közösségek sorsa a proletárdiktatúra rendszerében
In: Püspöki Nagy Péter szerk: 1100 éves együttélés – a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (176-204)
Budapest, Holocaust Emlékalapítvány, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (200)

SHEETZ, Jessica A.: Margit Slachta and the early rescue of Jewish families, 1939-42
http://muweb.millersville.edu/~holo-con/sheetz.html
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews
Provincial Police Reports: New Insights into Hungarian Jewish History, 1941-1944
Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943

Slachta Margit a vészkorszak idején is bátran ellenállt a gonosznak
http://www.katolikus.hu/news/981204.html (Magyar Katolikus Egyház honlapja)
Diktatúrák ördögszekerén

SMOLAR, A: Strategies for change in postcommunist Poland
In: Revue d´Etudes Comparatives Est-Ouest 25 (4): 163-181. dec. 1994. (Web of Sciences, SSCI)
Lessons of the Eichmann trial

STANISZKIS, J: Post-kommunism: the emerging enigma
In: Sotsiologicheskie issledovaniya (1): 17-+ 2002. (Web of Sciences, SSCI)
Janus-arcú rendszerváltozás

STARK Tamás: Hungary in the World War II. Bibliographical Essay
In. Houwink, J. ed: Publications on World war II.
Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2003 (megjelenés alatt)
Kollaboráció vagy kooperáció?
Diktatúrák ördögszekerén

SUDOPLATOV, Pavel and Anatoli, with Jerrold L, and Leona P. Schechter: The memoirs of an unwanted witness. A soviet Spymaster
Little, Brown and Co. Boston, 1994
The Hiss Dossier (228-229)

SUMMERS, Anthony with Robert Swan: The Arrogance of Power. The Secret World of Richard Nixon
Pewnguin Books, 2000
The Hiss Dossier (75, 491-492)

SZABÓ Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956)
Windsor Kiadó, 1995
A magyar zsidóság a második világháború idején (325)
Menekülés (54, 87, 90)
Kollaboráció vagy kooperáció? (98)
Ez lesz a perek legek-legje (189, 202, 206)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (185)

SZENES, Sándor – BARON, Frank: Von Ungarn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung
Münster, Westfälisches Dampfboot, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? (46)

SZERENCSÉS Károly: ˝Az ítélet: halál˝. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt
Budapest, Kairosz Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (49)
Diktatúrák ördögszekerén (29, 30, 31, 135, 175)

SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945
Kossuth Könyvkiadó, 1989
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (229)

SZITA Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945
Metalon Manager Iroda Kft, 1991
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (39, 40, 41)

SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944-1945
In: Holocaust füzetek 1994/4.
Komoly Ottó naplója (21)
Kollaboráció vagy kooperáció? (65)

SZITA Szabolcs szerk: A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók 1944-1945. évi történetéhez
Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ, 1998
Kollaboráció vagy kooperáció? (34)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (34)

SZITA Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához
Budapest, Korona Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (283)

SZITA Szabolcs: A Gestapo Magyarországon
Budapest, Korona Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (237-238)

TANENHAUS, Sam: Whitaker Chambers – A Biography
New York, Random House, 1997
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (518-519, 600)

VARGA László: A Rajk-per hátterében
In: VIII. Évkönyv, 56-os Intézet
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat

VÁRADI László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért
In: Medvetánc 1985/2-3. 99-110.
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (110)

WEINSTEIN, Allen: Perjury. The Hiss – Chambers case
New York, Random House, 1997
The Hiss Dossier (180)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (179-180, 319, 507-508)

ZINNER Tibor: Az egyik gyújtózsinór a Rajk-Brankov-ügyhöz (is)
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (241-351)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat I-II (255, 258, 294, 311, 342)

Recenziók

FRANK, Libor: Transitions with contradictions. The case of Hungary 1990-1998 Kairosz, Budapest, 1999.
http://www.iips.cz/cisla/texty/recenze/schmidt400.html

KOWALSKI, Sergiusz: ˝Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech. 1990-1998 (2002-04-24)
In: Gazeta Wyborcza
http://www1.gazeta.pl/wyborcza/1,34475,806999.html

LAKI Mihály: Janus-arcú rendszerváltozás. Tanulmányok
In: Buksz 1999
http://www.c3.hu/scripta/buksz/99/1/laki.htm

SZABÓ Géza: Árnyaltabb képet! – Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén
In: Korunk 1999
http://www.hhrf.org/korunk/9902/02k32.htm

TÖRÖK Bálint: Tudjuk, miben vétkeztünk, s miben nem?
In: Magyar Szemle VIII/7-8. 1999. augusztus
http://www.hungary.com/magyarszemle/archivum/8_7-8/6-html
Diktatúrák ördögszekéren

VARGA Péter: Szakadékba vezető utak (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén)
In: Élet és Irodalom 1998. nov. 27.

From Totalitarian to Democratic Hungary. Evolution and Transformation, 1990-1999 Edited by Mária Schmidt and Laszló Gy. Tóth
http://www.columbia.edu/cu/cup/catalog/data/088033/088033472X.HTM

Mária Schmidt – Diktatúrák ördögszekerén – The devilish tumbleweed of dictatorships
http://www.hungarianbookfoundation.hu/Html/NonFiction/99_Maria_Schmidt.htm

OSZTOVICS Ágnes: Perre per (Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században)
In: Heti Válasz 2005. december 8.
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=12713

CSÚRI Ákos: Amerikai írástudók árulása
In: Reform, 2005. december 15.
http://www.reform.hu/

RUBICON Könyvajánló
Schmidt Mária – titkosszolgálatok kulisszái mögött
In: Rubicon, 2006. január
http://www.rubicon.hu/

ÖTVÖS István: Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött
Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
In: Szépirodalmi Figyelő 2006/1.

SZAKÁLY Sándor: Ecsetvonások a kommunista diktatúrák portréihoz
In: Új Horizont, 2006. 3.szám

1918–2000