Kapronczay Károly

Budapesten született 1941. február 28-án. Érettségi vizsgát 1959-ben tett a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, 1968-ban végzett az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán, 1972-ben avatták doktorrá az ELTE-n ˝A lengyel-magyar kapcsolatok 1919-1929 között˝ c. értekezése alapján. Egyetemi tanulmányai alatt polonisztikai tanulmányokat is végzett, több alkalommal volt lengyel egyetemeken ösztöndíjjal. 1974-ben az ELTE BTK levéltári kiegészítő szakán szerzett oklevelet, biológiai szakon is végzett tanulmányokat.

1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár munkatársa, 1972-től osztályvezető, 1985-től főigazgató-helyettes, 1990-ben mb. főigazgató, majd üv. igazgató, 1999-2000-ben ismét mb. főigazgató, 2000. szeptember 1-től főigazgató. 1983-1996 között a SOTE Orvostörténeti Intézetében előadó és foglalkozást-vezető tanár. /A tanszék megszűnt./

1991-1994 között a Belügyminisztériumban miniszteri főtanácsadó, a miniszteri kabinetiroda tagja, referenciája a volt nyílt és titkos levéltárak megmaradt anyagainak felméretése, egységes iratgyűjteményekbe való szerveztetése, a szakmai kutatások feltételeinek – elvi és gyakorlati- megszervezése.

1993-1994-ben tagja volt a kormány által életre hívott Tényfeltáró Bizottságnak.

A Valóság c. folyóirat szerkesztője, az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztője, több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Az MTA Magyar-Lengyel Történészbizottságának tagja és titkára. /1988-tól/, az Orvostörténeti Bizottság tagja- és titkára /1999-tol/, a Művelodéstörténeti Bizottság tagja /1990-től/.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke, a Magyar Mickiewicz Társaság elnöke több magyar és lengyel tudományos díj tulajdonosa. 1990-ben Lengyel Köztársaság Kulturális érdemkeresztjét, 1999-ben a Lengyel Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg.

Tudományos munkássága és politika- és művelődéstörténeti kapcsolatokra terjed ki. E témakörökben 33 könyve /magyarul, lengyelül és angolul/ jelent meg, tudományos-, ismeretterjesztő és napi publicisztikai írásainak száma kb. 1000.

2002-ben PhD fokozatot szerzett történelemtudományból (XIX-XX. századi magyar történelem).

1918–2000