Balog Zoltán

1958-ban születtem Ózdon, Balog Zoltán református lelkész és Tapolyai Margit szülésznő gyermekeként. Apai ágon paraszti családból származom, anyai nagyapám, vitéz Tapolyai Mihály pedig katonatiszt volt. 1976-ban érettségiztem a Debreceni Református Gimnáziumban. Egy éven keresztül dolgoztam a Diósgyőri Gépgyárban Miskolcon. 1978-1983 teológiát tanultam Debrecenben, Budapesten, Berlinben (kelet) és Halle/S-ban (1981-1983). 1980 a Püspökszentlászló-i Katolikus Szociális Otthonban dolgoztam egy évet. 1983-ban tettem le az első lelkészképesítő vizsgát Budapesten. 1983-1987 református lelkész voltam Maglódon és öt másik szórványközösségben. 1987-1989 az egyházak Világtanácsa posztgraduális ösztöndíjasa voltam Tübingenben. 1989-ben részt vettem az Első Európai Ökomenikus Találkozón mint az Európai Egyházak Konferenciája teológiai tanácsadója. 1989-91 Óraadó tanár voltam a Budapesti Református Hittudományi Egyetemen (Újszövetségi Tanszék). 1991-94 A FIDESZ Frakció egyházpolitikai tanácsadója a Magyar Parlamentben. 19943-96 A Bonn-i Egyetem Ökomenikus Intézetének tudományos munkatársa. 1997-ben a Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Tanszékén dolgoztam mint tudományos ügyvivő. 1997-ben jelent meg német nyelven szerzőségemmel egy 270 oldalas dokumentáció „Mitarbeiter des Zeitgeistes?” címmel a Peter Lang Verlagnál a magyarországi protestáns teológia helyzetéről 1967 és 1993 között. 1996-tó a budapesti Németajkú Református Egyházközösség megválasztott lelkésze vagyok. Az egyházközösség keretében muködő Protestáns Fórum vezetőjeként közéleti és karitatív tevékenységet folytatok (pl. volt drogosok tanácsadó szolgálata, erdélyi egyházi és emberjogi kezdeményezések támogatása). 1998. augusztus 1-tol a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének főtanácsadója vagyok. Családi állapotom: nos, öt gyermekem van.

Publikációs lista

– Az egyház létének dimenziói (Dimensionen der Existenz der Kirche) in: Teológiai Diákévkönyv 1984, Budapest, Ráday Kollégium

– Vitairat a Magyarországi Református Egyházról I. és II. (Streitschrift über die Reformierten Kirche in Ungarn), in: Hitel 2 1989/16-17.sz 46.kk. és Beszélo 1989/2, 64.kk.

– „Osteuropa” zwischen Erster und Dritter Welt, in: Una Sancta 44 1989/4, 306-313, Kyrios-Verlag, Freising

– Gondolatok az egyházak kárpótlásáról (Gedanken über die Entschädigung der Kirchen), in: Népszabadság 1991/ május

– A liberális egyházpolitikáról (Über die liberale Kirchenpolitik), in: Vigilia 1992

– A pápalátogatás protestáns szemmel (Der Papstbesuch mit protestantischen Augen), in: Vigilia 57, 1992/6, 407-412

– Egyház és politika a protestáns teológiában, in: Katolikus Szemle, Róma, 1992,1-2, 169-176.o

– „Egyház”, szócikk („Kirche” Worterklärung im Biblisch-christlichen Lexikon I ) in: Bibliai Keresztyén Lexikon I, Budapest, Kálvin Kiadó, 1993

– Stigma der Kollaboration. Die Situation der Reformierten Kirche in Ungarn, in: Evangelische Kommentare 27, 1994,161-163, Stuttgart (Es ist anzumerken, daß dieser reißerische Titel, der dem Inhalt des Beitrages nicht entspricht, nicht vom Verfasser stammt, sondern der verantwortliche Redakteur der Zeitschrift ihn ohne Rücksprache mit dem Verfasser formuliert hat.)

– Christliche Erziehung in einer säkularisierten Gesellschaft, in: Zur Freiheit berufen…, 1993, hrsg. vom Internationalen Verband Evangelischer Erzieher, Amsterdam

– Christliche Erziehung in der Schule und die Reformierte Kirche Ungarns in: Herausforderungen für eine christliche Erziehung in Mittelosteuropa. Materialien + Berichte Nr.10, hrsg. von Klaus Goßmann, Annebelle Pithan, Peter Schreiner, Comenius Institut Münster, 1994

– Beobachtungen zur theologischen Neuorientierung in der Reformierten Kirche Ungarns seit 1989, in: Evangelische Theologie 55 1995/3, 217-229

– Kinek a Messiása? Buchbesprechung: Lutz, Lapide, Der Jude Jesus, in: Beszélo 1995/húsvét

– Folytonosság és változás (Tolnai Dali János név alatt), in: Beszélo 1995

– Isten megbékélteti az egyházat, (Gott versöhnt die Kirche) in: Katolikus Szemle 1995,1-2, Pannonhalma, 58-69.0.

– Teológia – egyház – szellemi élet. Magyarországi Református Egyház és történelmi változások, (Theologie-Kirche-Geistesleben) in: Vallásfilozófia Magyarországon. A hazai egyházak szellemi helyzete, Budapest, 1995, A MTA Filozófiai Intézete és az ´Aron Kiadó

– Alig használt keresztyénség, (Kaum gebrauchtes Christentum) in: Egyház és Világ 1, 1990/3

– „Mert szükséges, hogy botránkozások essenek közöttetek..” in: E.V. 1, 1990/17.19k.o. A Szerkesztöség megjelölés alatt

– Egyház az Újszövetségben, (Kirche im Neuen Testament) in: E.V.1 1990/18-19, 11-13.o

– Köszöntjük a református egyház megválasztott új tisztségviseloit!

– Teológia közérthetően, (Theologie gemeinverständlich) in: E.V. 2, 1991/2 4.o.

– Megjegyzések a „Drewermann interjú”-hoz, (Bemerkungen um Drewermann-Interwiew) in: E.V.3 92/1, 8k.o.

Az egyházpolitikai szekció vitaindító beszéde a FIDESZ IV. kongresszusán, in: E.V. 3 92/3, 9-11.o

– Keresztyén nevelés egy szekuláris társadalomban, (Christliche Erziehung in einer säkularisierten Welt) in: E.V. 4 (1993) Heft10 S. 25-28.

– Mitől református (például) a Baár-Madas?, in: E.V.3, 92/9, 7-9.o

– Meditációk különböző bibliai szövegekről IIMóz 20,1-2 és 4-5 in:E.V.3 92/8 és teológiai szaktanulmány fordítások in: Egyház és Világ 1990 és 1994 között

Mi jár az államnak – és mi Istennek? A bibliai vita mai tanulságai, in: RefLa 11, 1996/1, 4-5.o., Részletek a tanulmányból:
– Adjátok meg a császárnak, ami a császáré… Bibliatanulmány, in: Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 1995-96, Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 1996, 226f

– Mitarbeiter des Zeitgeistes? Die Auseinandersetzung über die Zeitgemässheit als Kriterium kirchlichen Handelns und die Kretzerien theologischer Entscheidungen in der Reformierten Kirche Ungarn 1967-1992, Eine Dokumentation, erstellt von Zoltán Balog, herausgegeben von Gerhard Sauter, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Peter Lang Verlag, 1997 (Beiträge zur theologischen Urteilsbildung, Bd 3)

– Die Ökumene und ihre Beziehungen zum sogenannten Osteuropa, Ein Beitrag aus ungarischer Sicht
in: Versöhnung der Erinnerungen: Kirchen und kirchliche Kontakte in der Zeit des Kommunismus und heute, Nach-Lese 1/96 Dokumentation des Zweiten Seminars zur Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit in den Kirchen Ost -und Westeuropas, hrsg: vom Rat für Kirche und Gesellschaft der Nederlandse Hervormde Kerk und der Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg, S.32-38.

Angolul:

– The Ecumenical Movement and its Relations with ´Eastern Europe`: a Hungarian Perspective, in: Religion, State & Society, The Keston Journal, Oxford, Volume 25 Number 1 March 1997, S. 73-78.

– Wie spricht die Kirche mit und zu der Gesellschaft und wie wird ein solches Wort vermittelt und aufgenommen? Gedanken aus der Reformierten Kirche Ungarns, in: Rheinisches Pfarrblatt 1- 1997,17-18

– Religion und Gesellschaft in Ungarn, in: Rheinisches Pfarrblatt 1- 1997,18-23

– Kommunikáció és identitás – avagy hogyan jutunk mi keresztények közösségre?, in: Európai szemmel, az OCIPE (Európai Katolikus Információs Központ) folyóirata, Budapest 1997/2, S.19-24.

– A történelemértelmezés néhány problémája a Magyarországi Református Egyházban 1945 után, in: Confessio 21, 1997/2 Budapest, S.30-36.

– Réconciliation. Un instant de qualité et un procesu long, in: Le Cep N 388 43, 1997/Jun., 9.o. (francia:)

Miért imádkozik a hívő ember? Hitélet és közjó, (Warum betet der Christ? Glaube und Gemeinwohl) in: Magyar Nemzet, LXI. 144., 1998.jún.22., 7.o.

Utak, in: Confessio 23, 1999/1, S.3-4.

Blick von aussen, in: Zehn Jahre danach, Die Verantwortung von Theologie und Kirche in der Gesellschaft (1989-1999), S.111-129, hg. Kurt Nowak/Leonore Siegele-Wenschkewitz, Leipzig 2000 EVA

1918–2000